Archief: Februari

Uzelf in de tempel zien

Ouderling Quentin L. Cook beschrijft de zegeningen die we ontvangen als we de naam van een voorouder voor plaatsvervangende verordeningen naar de tempel meenemen.

Face-to-facegesprek met president Eyring en ouderling Holland

4 maart, 19.00 uur, alleen engels

Ouderling M. Russell Ballard - Het gebiedsplan Europa

Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen moedigt ons aan om aan de gebiedsdoelen te werken

Priesterschapssleutels

Ouderling Stevenson legt de herstelling, het doel en de zegeningen van priesterschapssleutels uit. 

Tempelterrein geheel vernieuwd

Onlangs werden de werkzaamheden voor het nieuwe terrein rondom de Den Haag-tempel afgerond. Het traject heeft volgens planning ruim een jaar geduurd. Het resultaat is prachtig geworden. 

Psychologische hulp voor Vluchtelingen

Coordinator Flavia Calò bespreekt het partnership met de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste dagen en MEDU voor het leveren van psychologische hulp aan vluchtelingen die zijn geland op het eiland. 

De behoefte aan zelfredzaamheid

Ouderling Clifford T. Herbertson legt uit dat zowel leidinggevenden als leden de zelfredzaamheidsbeginselen moeten toepassen.  

Medische hulp voor vluchtelingen in Rome

Algemeen coordinator Alberto Barbieri bespreekt het partnership met de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste dagen en MEDU voor het leveren van medische hulp aan vluchtelingen in Rome.

Het evangelie verkondigen

Ouderling Dallin H. Oaks leert ons hoe we de christelijke eigenschappen ontwikkelen die we nodig hebben voor de verkondiging van het evangelie.

Als jij het kan, kan ik het ook! Melody

Melody heeft plezier in genealogie doen samen met haar moeder [EN].

Ring Antwerpen stelt hygiënekits samen als dienstbetoon

Op zaterdag 23 januari 2017 kwamen de broeders van de ring Antwerpen samen voor een priesterschapsvergadering. Daar krijgen zij een opbouwende boodschap van ringpresident Joep Boom omtrent het thema van dit jaar: dienstbetoon.

Muzikaal optreden Savannah Stevenson groot succes

Op 20 januari jl. heeft Savannah Stevenson een optreden verzorgd in het mooie kerkgebouw aan de Zegwaardseweg in Zoetermeer van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Savannah vertelde en zong die avond over haar leven, haar werk en haar geloof.

Om een vriend tot Hem te brengen

Laten we inspiratie nastreven om te weten welke uitnodigingen we onze vrienden kunnen geven. En mogen we het geloof en de toewijding hebben om een stap verder te gaan en mensen uit te nodigen, zodat we diezelfde vreugde mogen voelen.