Archief: Maart

Ons cadeau aan hem

Wat wij hier voor hen doen, heeft grote invloed op hun leven daar. We zijn bevoorrecht om bij dit familiewerk betrokken te kunnen zijn.

Ik ben zelfredzaam — Ana’s verhaal

Ana en haar gezin passen zelfredzaamheidsbeginselen toe om hun budget te beheren.

Een brug tussen de sterken en de zwakken

Onze godsdienstige, raciale, politieke en culturele gemeenschappen zijn een afspiegeling van hoe wij leven en wat ons drijft. Ze verschillen allemaal. Ze hebben allemaal hun plek. Maar ze hebben niet allemaal dezelfde macht. 

Open huis van de tempel in Parijs

Het open huis van de Parijs-Frankrijk tempel is van zaterdag 22 april tot zaterdag 13 mei 2017, met uitzondering van de zondagen op 23 en 30 april en 7 mei. De toegang is vrij.

Een voorouder vinden, Jezelf vinden - Denise

Denise, een jonge alleenstaande uit Duitsland, vertelt over haar grootvader, die tijdens de oorlog vluchteling was. Ze legt uit hoe zijn ervaringen haar geholpen hebben. 

Vacature

 Finance Manager in de Europe Area Office in Frankfurt, Duitsland

Krijg antwoord op uw vragen

Ledereen heeft vragen. Kom tijdens de algemene conferentie naar een profeet luisteren en krijg antwoord op de uwe. 

Een oproep aan mijn zusters

President Nelson bespreekt het belang van vrouwen en hun goddelijke rol in het koninkrijk van God.
 

Zijn mormonen christenen?

Ouderling Jeffrey R. Holland, een hedendaagse apostel, verklaart dat mormonen christenen zijn.

Een heilige verantwoordelijkheid

President Thomas S. Monson laat priesterschapsdragers inzien dat het heilige gezag van het priesterschap met plichten en verantwoordelijkheden gepaard gaat.

Geestelijke zelfredzaamheid bevorderen

We kunnen zelfredzaam worden door de raad van het Eerste Presidium op te volgen en deze eenvoudige dingen in ons persoonlijk en gezinsleven toe te passen.

De beste generatie jongvolwassenen

Ouderling Ballard moedigt de jongvolwassenen aan om de lat hoger te leggen en de beste generatie in de geschiedenis van de kerk te worden.

Ga op zoek naar uw voorouders

Ga op zoek naar uw voorouders en ontdek welke zegeningen daaruit voortvloeien.