Hoofdnavigatie overslaan

Mijn getuigenis van het Boek van Mormon

Bowei Fu

Bowei Fu

Mijn vrouw Mei en ik zijn nog maar pas lid van de kerk. Onze kennis is nog erg beperkt met betrekking tot veel dingen. We zijn zelfs nog maar net het Boek van Mormon beginnen lezen.

Toen we het eerste Boek van Nephi lazen, viel het ons op dat het woord ‘geloof’ er vaak in voorkwam. Nephi vertelt dat zijn vader, Lehi, Jeruzalem verliet en de wildernis in trok. Hij nam zijn vrouw en zijn vier zonen, Laman, Lemuel, Sam en Nephi mee. Dat was een moeilijke beslissing, omdat ze hun land en hun bezittingen moesten achterlaten. Lehi deed het omdat hij een sterk geloof in de Heer had. Laman en Lemuel morden tegen hun vader, omdat ze niet genoeg geloof in de Heer hadden. De jongste broer, Nephi, was daarentegen gehoorzaam en bad in geloof.

Dankzij zijn geloof werd Nephi door de Geest geleid, waardoor hij in staat was Laban op bevel van de Heer te doden en de koperen platen veilig te stellen.

Dankzij zijn geloof werd Nephi op wonderbaarlijke wijze bevrijd toen zijn broers hem met touwen hadden vastgebonden.

Dankzij zijn geloof bouwde Nephi een schip op de wijze die de Heer hem toonde.

Dankzij zijn geloof ging de storm liggen op Nephi’s gebed, zodat hij zijn volk over het water naar het beloofde land kon leiden.

Ik weet dat geloof in de Heer de sleutel tot alles is. Het heeft ons gezin in elk geval in positieve zin veranderd sinds we hebben besloten geloof te oefenen. Op 23 december vorig jaar hebben wij ons laten dopen. Sommige van onze vrienden vroegen: ‘Hoe kun je dat toch zo snel beslissen?’ Om u de waarheid te zeggen: het was dankzij ons geloof. Ik herinner me dat een zendeling vertelde dat geloof als een zaadje is. Onze vrienden in de kerk hebben ons dat zaadje helpen planten toen we naar de kerk kwamen, en sindsdien groeit dat zaadje elke dag.

Doop van de familie FU

Ik herinner me nog de eerste keer dat we een gebouw van deze kerk binnen stapten. We waren erg onder de indruk. Het gebouw was eenvoudig en de mensen waren erg vriendelijk. Tijdens de avondmaalsdienst hoorden we prachtige liederen en pakkende toespraken. Na de dienst kwamen veel broeders en zusters naar ons toe om ons te begroeten en te helpen. Zo lieten ze ons zien waar onze kinderen naar het jeugdwerk konden gaan, en liepen ze met ons mee naar onze klas zodat we ons thuis zouden voelen. Door hun vriendelijkheid en oprechtheid werden we meteen verliefd op deze kerk! Van toen af begonnen we geloof in de Heer te ontwikkelen, want we waren ervan overtuigd dat hun vriendelijkheid en oprechtheid van Hem kwamen. Wij wilden net zo worden. Wij wilden ook door de Heer geliefd en gezegend worden. Alle leden van onze wijk hebben ons het goede voorbeeld gegeven en ons geloof gesterkt.

Ik weet nog dat een zendeling mij eens een berichtje stuurde. Hij raadde mij aan om elke dag in het Boek van Mormon te lezen. Hij zei dat vijf minuten al vruchten afwierpen. Sinds die dag lezen we erin, misschien niet elke dag, maar het heeft ons geloof al versterkt. 

Dankzij ons geloof drinken we geen koffie of groene thee meer, hoewel dat jarenlang onze lievelingsdranken waren.

Dankzij ons geloof proberen we altijd onze zelfbeheersing te bewaren. Als onze kinderen zich nu misdragen, helpen mijn vrouw en ik elkaar om geduldig te blijven, omdat we ervan overtuigd zijn dat de Heer dat van ons verwacht. De Heer weet dat wij goede ouders kunnen zijn, en daarom heeft Hij ons twee kostbare geschenken gegeven: onze zonen.

Dankzij ons geloof gaat onze oudste zoon, Victor, ons nu elke avond in het gezinsgebed voor. Hij doet het erg graag en is degene die ons erop wijst als we vergeten te bidden.

Dankzij ons geloof gaan we elke zondag naar de kerk. Elke week voelen we ons na de diensten een beetje beter.  

Mijn vrouw en ik zijn allebei in een niet-religieus gezin opgegroeid. Zonder het Boek van Mormon zouden we nooit hebben geweten dat God een prachtig plan voor ieder van ons heeft. Als wij ons bekeren, kunnen al onze zonden weggewassen worden en kunnen we op een dag bij Hem terugkeren. Zonder het Boek van Mormon zouden we onze angst voor de dood niet kunnen overwinnen.  Zonder het Boek van Mormon zouden we nooit hebben geweten dat gezinnen voor eeuwig aan elkaar kunnen worden verzegeld. Wij hebben ons nog nooit zo veilig en gelukkig gevoeld. Ik kan het licht in de verte werkelijk zien. Het geeft ieder van ons hoop.

We hebben een lange weg afgelegd en nu zijn we thuis. We weten dat we voor ons gezin de juiste keuze hebben gemaakt. Ik getuig dat het Boek van Mormon waar is.