Hoofdnavigatie overslaan

Plaatselijk nieuws

De Kerk neemt deel aan dit overlegorgaan waarin diverse maatschappelijke en religieuze organisaties samenwerken om voor de stad zinvolle projecten te organiseren
Op 21 januari is het Wereldreligiedag. Deze dag biedt mensen van verschillende geloofsrichtingen eerder de kans om zich in dialoog en dienstbetoon te verenigen.
Sharon Eubank, directrice van LDS Charities, de organisatie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) die humanitaire hulp verleent, nam op 13 december in Londen met gastheer zijne koninklijke hoogheid prins Charles en gastvrouw barones Emma Nicholson.
Aandacht voor mensen met verminderd gezichtsvermogen en blindheid . 4 januari is de geboortedag van Louis Braille (1809-1852), uitvinder van het brailleschrift.
Dit is het derde opeenvolgende jaar dat leden en zendelingen van de wijk Zwolle plus zendelingen uit de Apeldoorn-zone meedoen aan de kerstpakkettenactie van de gereformeerd-vrijgemaakte Koningskerk.
Op 1 december 2017 heeft de wijk Zwolle haar deuren geopend om de Rits In actie (mutsen en sjaals breien en haken voor in de kerstpakketten van KerstZwolle) te ondersteunen door deze mutsen en sjaals in te pakken.
De procedure waardoor bezoekers buiten de Verenigde Staten en Canada plaatsbewijzen voor de algemene conferentie kunnen krijgen, is gewijzigd.
Hoe overleef je een aanslag en hoe reageer je nadien als christen? Lees het verhaal van Mason Wells.
In Vlaanderen organiseert radiozender Studio Brussel opnieuw “De Warmste Week”. De Wijk Antwerpen participeert in dit initiatief.
Op 10 december 2017 werd de half-jaarlijkse ringconferentie voor de Ring Den Haag gehouden in het kerkgebouw van Zoetermeer.
Op 12 november 2017 was er een Devotional met zuster Bingham en elder Sabin van het gebiedspresidium voor de zusters van de ringen Antwerpen en Brussel.
De kerstactie ‘Verlicht de wereld’, die voor het tweede jaar op rij gehouden wordt, heeft als doel het licht van Jezus Christus, het ‘Licht der wereld’ (Johannes 8:12), te verspreiden en te vieren.