Hoofdnavigatie overslaan

Plaatselijk nieuws

In Vlaanderen organiseert radiozender Studio Brussel opnieuw “De Warmste Week”. De Wijk Antwerpen participeert in dit initiatief.
Op 10 december 2017 werd de half-jaarlijkse ringconferentie voor de Ring Den Haag gehouden in het kerkgebouw van Zoetermeer.
Op 12 november 2017 was er een Devotional met zuster Bingham en elder Sabin van het gebiedspresidium voor de zusters van de ringen Antwerpen en Brussel.
De kerstactie ‘Verlicht de wereld’, die voor het tweede jaar op rij gehouden wordt, heeft als doel het licht van Jezus Christus, het ‘Licht der wereld’ (Johannes 8:12), te verspreiden en te vieren.
Leden die voldoende Engels begrepen waren uitgenodigd om in het Europees Parlement te Brussel een interessant evenement bij te wonen over godsdienstvrijheid en gelovige vrouwen.
Een verslag van de ringconferentie van de Ring Antwerpen gehouden op 14 en 15 oktober 2017 te Brussel.
In Breda heeft de ZHV het initiatief genomen om dekentjes te maken voor pasgeboren baby’s in de Filippijnen.
Recent zijn de gemeenten Alkmaar en Den Helder samengevoegd.
Hervormde en Gereformeerde kerken hebben een haan of vis op de spits, Katholieke kerken een kruis maar de Kerk van Jezus Christus ven de Heiligen der Laatste Dagen aan de Zaaiersweg in Amsterdam had deze zomer iets bijzonders.
Verslag van de Halfjaarlijkse Ring Apeldoorn conferentie gehouden op 16-17 september 2017 met als thema 2 Nephi 31:20.
Op zaterdag 17 juni sprak ouderling Gary B. Sabin, algemeen zeventiger en lid van het presidium van het gebied Europa op de interreligieuze top van de G20 in Berlijn.
Vrijdag 23 juni deden wij als wijk Apeldoorn mee aan de landelijke kerkennacht waarbij kerken door heel Nederland heen hun deuren openen voor iedereen die een kijkje wil nemen.