Gezinsavond: een mormoonse traditie

Hoe heiligen der laatste dagen tijd met hun gezin doorbrengen

Tijdens de wekelijkse gezinsavond brengen mormoonse gezinnen samen tijd door.

Mormonen, of leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, geloven dat God ons een gezin geeft om daar ons potentieel te verwezenlijken. Mormonen geloven dat het gezin door God is ingesteld en dat God wil dat wij ook na onze dood met ons gezin in de hemel wonen. Het is dan ook geen wonder dat tijd voor het gezin voor mormonen een prioriteit is!

Wat is de gezinsavond?

Heiligen der laatste dagen krijgen de raad om één avond per week tijd uit te trekken om als gezin samen te leren en plezier te maken. Dat noemen we de gezinsavond. De gezinsavond is een mormoonse traditie die al meer dan honderd jaar bestaat (zie ‘Honderd jaar gezinsavond’, Liahona, april 2015, 80). De gezinsavond wordt doorgaans op maandag gehouden, maar het zou op elke dag van de week kunnen.

Wat doen mormoonse gezinnen op de gezinsavond?

De gezinsavond heeft tot doel de gezinsbanden te versterken. Mormoonse gezinnen worden er hechter door. Wat de leden van een gezin tijdens de gezinsavond doen, is zo eenvoudig of zo gestructureerd als ze zelf willen. Het belangrijkste is om samen een fijne tijd door te brengen. Veel mormoonse gezinnen spelen spelletjes tijdens de gezinsavond, ze doen samen aan sport, ze zingen, helpen elkaar, eten een hapje en laten hun talenten zien. Mormonen geloven dat het houden van een gezinsavond de vrede, eenheid en liefde thuis bevordert.

Mormonen zijn christenen. Daarom geloven mormonen dat de gezinsavond voor ouders de ideale gelegenheid is om hun kinderen in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen. Mormonen geloven in de Bijbelse leerstelling dat ouders hun kinderen ‘in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere’ moeten opvoeden (zie Efeze 6:4). In aanvullende mormoonse Schriftuur staat dat ouders ‘hun kinderen ook [moeten] leren bidden en oprecht leren wandelen voor het aangezicht van de Heer’ (zie LV 68:28). Daarom spreken veel mormoonse gezinnen bij het begin en aan het einde van de gezinsavond een gebed uit. Tijdens de gezinsavond kunnen de gezinsleden samen het woord van God bestuderen en vragen of bedenkingen van gezinsleden over evangelische onderwerpen bespreken.

Meer weten over Gods plan voor uw gezin?

Wilt u meer weten over de mormoonse geloofspunten aangaande het gezin en wat God voor uw gezin in petto heeft? Meer informatie over Gods plan voor het gezin vindt u op mormon.org.