Kennismaking met mormoonse zendelingen

Een dag in het leven van een mormoonse zendeling

Mormoonse zendelingen dienen anderen en vertellen mensen over het evangelie van Jezus Christus.

Wat is het mormonisme?

Net als de meeste mensen die al eens van mormonen gehoord hebben, vraagt u zich misschien af wat voor mensen mormonen zijn. Slechts weinigen weten dat de officiële naam van de mormoonse kerk De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is. Sommigen denken dat het mormonisme een uitsluitend Amerikaanse godsdienst is. Maar de kerk telt wereldwijd miljoenen leden en tienduizenden zendelingen. (Zie ‘Worldwide Church’ in het gedeelte Facts and Statistics op mormonnewsroom.org.) Mormonen aanbidden Jezus Christus als Heer en Heiland.

De kans is groot dat er leden en zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in uw land, en misschien zelfs in uw gemeente of stad, wonen. Als u in uw omgeving twee keurig geklede jonge mannen of jonge vrouwen met naamplaatjes ziet fietsen, kunt u ervan op aan dat ze mormoonse zendelingen zijn.

Wie zijn mormoonse zendelingen?

Mormoonse zendelingen zijn leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen die ervoor kiezen om gedurende anderhalf of twee jaar anderen over het evangelie van Jezus Christus te vertellen. Mormoonse zendelingen zijn onbezoldigde vrijwilligers die ervoor gekozen hebben om Jezus Christus voltijds te dienen.

De meeste zendelingen zijn ongehuwde jonge mannen en vrouwen tussen de 18 en 25 jaar. Sommige gepensioneerde echtparen kiezen er ook voor om op zending te gaan. Alle mormoonse zendelingen dragen een naamplaatje (waarop de naam van de zendeling en ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ staan), maar niet alle zendelingen fietsen. Sommige zendelingen rijden met de auto of gaan te voet, terwijl nog andere het openbaar vervoer gebruiken. (Zie ‘10 Things to Know about Mormon Missionaries’, mormon.org/chat.)

Hoe ziet een dag eruit voor zendelingen?

Mormoonse zendelingen werken in groepjes van minstens twee. Ze zijn elkaars collega. Als collega’s wonen en werken ze samen. En zendingswerk is niet te onderschatten!

Het schema van mormoonse zendelingen hangt af van de cultuur van het land waar ze werkzaam zijn. Maar alle zendelingen doen hetzelfde soort zaken, hoewel ze die misschien op een ander moment van de dag doen. Zendelingen staan ’s morgens vroeg op om te bidden en aan lichaamsbeweging te doen. Vervolgens bestuderen ze de Bijbel, het Boek van Mormon en andere Schriften en ander kerkelijk materiaal. Zendelingen die in een land wonen waar een andere taal dan hun moedertaal gesproken wordt, doen ook aan taalstudie. (Zie ‘More Flexibility Announced for Mormon Missionary Daily Schedules’, mormonnewsroom.org.) De rest van de dag besteden ze aan het belangrijkste aspect van hun werk: mensen over Jezus Christus en zijn evangelie vertellen en anderen dienen. Aan het eind van de dag gaan zendelingen naar huis. En de volgende dag herhalen ze dat schema.

Waarom doen zendelingen wat ze doen?

Mormoonse zendelingen dienen omdat ze God en hun medemens liefhebben. Ze worden niet betaald. Ze geloven oprecht dat God zijn kinderen liefheeft en wil dat ze Hem leren kennen. Ze willen andermans leven zinvoller maken en ervoor zorgen dat ze leiding kunnen ontvangen. Ze willen anderen ook in staat stellen om de vreugde te voelen die voortvloeit uit gehoorzaamheid aan Gods geboden. Ga naar mormon.org om meer te weten te komen over het mormonisme of hoe u een afspraak met mormoonse zendelingen in uw omgeving kunt maken.