Waarom drinken leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geen alcohol, thee of koffie?

Het gezondheidsvoorschrift van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen: het woord van wijsheid

Mormonen mijden schadelijke stoffen, zoals sterkedrank en tabak, en geloven dat fruit en groenten gezond zijn.

Veel mensen weten dat leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bepaalde ‘regels’ hebben voor wat ze wel en niet mogen doen. Het klopt dat heiligen der laatste dagen een gezondheidsvoorschrift naleven dat we het woord van wijsheid noemen. Maar heiligen der laatste dagen zien het woord van wijsheid niet slechts als een verzameling regels of een lijst met wat ze wel en niet mogen doen. Ze beschouwen het als een openbaring van God, waarin Hij ons raad voor een gezond leven geeft.

 

De profeet Joseph Smith ontving het woord van wijsheid in 1833 als openbaring van God. Het woord van wijsheid staat nu in een Schrift die we de Leer en Verbonden noemen (zie LV 89, opschrift). Heiligen der laatste dagen beschouwen het als een voorrecht en een opdracht om het woord van wijsheid na te leven, en zijn dankbaar voor de gezondheid en kracht die ze daardoor ontvangen.

Woord van Wijsheid

Drinken heiligen der laatste dagen alcohol, thee of koffie?

De Heer gebiedt heiligen der laatste dagen in het woord van wijsheid om geen schadelijke stoffen te nuttigen. Heiligen der laatste dagen wordt geleerd geen alcohol te drinken (zie LV 89:5–7). Ze dienen ook geen ‘hete dranken’ te drinken, waarmee koffie en alle soorten thee behalve kruidenthee bedoeld wordt (zie LV 89:9). Ze mogen evenmin tabak gebruiken (zie LV 89:8). Hedendaagse profeten hebben ook gezegd dat heiligen der laatste dagen geen drugs behoren te gebruiken en medicijnen niet mogen misbruiken (zie Voor de kracht van de jeugd [boekje, 2011], 26.)

Wat mogen heiligen der laatste dagen eten en drinken?

Het woord van wijsheid bevat niet alleen instructies over wat we niet mogen nuttigen, maar ook wijze raad over de dingen die goed voor ons lichaam zijn. De Heer zegt in het woord van wijsheid dat we fruit en groenten ‘met beleid en dankzegging’ dienen te gebruiken (LV 89:11). Hij zegt ook dat vlees ‘verordonneerd [is] voor het gebruik door de mens’ en ‘spaarzaam’ gegeten moet worden (LV 89:12), en dat graan zoals tarwe ‘goed [is] als voedsel voor de mens’ (LV 89:16). Heiligen der laatste dagen geloven ook dat we niet alleen door het eten van gezonde voeding voor ons lichaam moeten zorgen, maar ook door aan lichaamsbeweging te doen en voldoende te slapen. (Zie LV 88:124; zie ook Voor de kracht van de jeugd, 27.)

 

Aan heiligen die het woord van wijsheid naleven en de geboden onderhouden, heeft de Heer ‘gezondheid in hun navel’, ‘merg voor hun beenderen’ en ‘wijsheid [ … ] en grote schatten aan kennis’ beloofd. Ze ‘zullen snellen en niet moede worden, lopen en niet mat worden’ (LV 89:18–20). Heiligen der laatste dagen geloven dat gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid slechts een klein offer is voor zulke mooie zegeningen.

Meer informatie

Het woord van wijsheid is meer dan een lijst met regels of dingen die heiligen der laatste dagen niet mogen eten of drinken. Heiligen der laatste dagen geloven dat het woord van wijsheid een geschenk is. Het is een heilige openbaring van onze hemelse Vader die wil dat zijn kinderen gezond en gelukkig zijn. Ga naar KomTotChristus.org voor meer informatie over hedendaagse openbaring van God.