Waarom drinken mormonen geen sterkedrank, thee of koffie?

Het mormoonse gezondheidsvoorschrift, het woord van wijsheid

Mormonen mijden schadelijke stoffen, zoals sterkedrank en tabak, en geloven dat fruit en groenten gezond zijn.

Veel mensen weten dat mormonen bepaalde ‘regels’ hebben voor wat ze wel en niet mogen doen. Het klopt dat mormonen een gezondheidsvoorschrift naleven dat we het woord van wijsheid noemen. Maar mormonen zien het woord van wijsheid niet slechts als een verzameling regels of een lijst met wat ze wel en niet mogen doen. Ze beschouwen het als een openbaring van God, waarin Hij ons raad voor een gezond leven geeft.

De profeet Joseph Smith ontving het woord van wijsheid in 1833 als openbaring van God. Het woord van wijsheid staat nu in een Schrift die we de Leer en Verbonden noemen (zie LV 89, inleiding tot afdeling). Mormonen beschouwen het als een voorrecht en een opdracht om het woord van wijsheid na te leven, en zijn dankbaar voor de gezondheid en kracht die ze daardoor ontvangen.

Woord van Wijsheid

Drinken mormonen sterkedrank, thee of koffie?

De Heer gebiedt mormonen in het woord van wijsheid om geen schadelijke stoffen te nuttigen. Mormonen wordt geleerd geen sterkedrank te drinken (zie LV 89:5–7). Ze dienen ook geen ‘hete dranken’ te drinken, waarmee koffie en alle soorten thee behalve kruidenthee bedoeld wordt (zie LV 89:9). Ze mogen evenmin tabak gebruiken (zie LV 89:8). Hedendaagse profeten hebben ook gezegd dat mormonen geen drugs behoren te gebruiken en medicijnen niet mogen misbruiken (zie Voor de kracht van de jeugd [boekje, 2011], 26.)

Wat mogen mormonen eten en drinken?

Het woord van wijsheid bevat niet alleen instructies over wat we niet mogen nuttigen, maar ook wijze raad over de dingen die goed voor ons lichaam zijn. De Heer zegt in het woord van wijsheid dat we fruit en groenten ‘met beleid en dankzegging’ dienen te gebruiken (LV 89:11). Hij zegt ook dat vlees ‘verordonneerd [is] voor het gebruik door de mens’ en ‘spaarzaam’ gegeten moet worden (LV 89:12), en dat graan zoals tarwe ‘goed [is] als voedsel voor de mens’ (LV 89:16). Mormonen geloven ook dat we niet alleen door het eten van gezonde voeding voor ons lichaam moeten zorgen, maar ook door aan lichaamsbeweging te doen en voldoende te slapen (zie LV 88:124; zie ook Voor de kracht van de jeugd, 27.)

Aan heiligen die het woord van wijsheid naleven en de geboden onderhouden, heeft de Heer ‘gezondheid in hun navel’, ‘merg voor hun beenderen’ en ‘wijsheid […] en grote schatten aan kennis’ beloofd. Ze ‘zullen snellen en niet moede worden, lopen en niet mat worden’ (LV 89:18–20). Mormonen geloven dat gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid slechts een klein offer is voor zulke mooie zegeningen.

Waar vind ik meer informatie?

Het woord van wijsheid is meer dan een lijst met regels of dingen die mormonen niet mogen eten of drinken. Mormonen geloven dat het woord van wijsheid een geschenk is. Het is een heilige openbaring van onze hemelse Vader die wil dat zijn kinderen gezond en gelukkig zijn. Ga naar mormon.org voor meer informatie over hedendaagse openbaring van God.