Wereldwijde groei van de mormoonse kerk

Wereldwijd zijn meer dan zeventigduizend mormoonse zendelingen werkzaam.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) telde in 1830 bij haar oprichting in de Verenigde Staten zes leden. Nu zijn er wereldwijd ruim vijftien miljoen leden, en dat aantal groeit elk jaar (zie ‘Worldwide Statistics’, mormonnewsroom.org/facts-and-statistics). Hieronder vindt u meer informatie over de activiteiten en de groei van de kerk.

Wat houdt de mormoonse kerk in?

De leden van de kerk zijn verdeeld over meer dan dertigduizend wijken of gemeenten. Elke zondag komen de leden samen om God te aanbidden en meer over zijn evangelie te leren. De Kerk van Jezus Christus telt eveneens 4.918 centra voor familiegeschiedenis in 153 landen, waar zowel kerkleden als niet-leden gegevens van hun voorouders kunnen opzoeken. Sinds 1985 heeft de kerk humanitaire hulp verleend in 189 landen, zoals noodhulp bij rampen en vluchtelingenhulp. Ze verleent eveneens steun aan wereldwijde initiatieven voor welzijnszorg, zoals programma’s die rolstoelen en inentingen verschaffen (zie ‘Humanitarian Aid and Welfare Services Basics: How Donations and Resources Are Used’ mormonnewsroom.org/ article/humanitarian-aid-welfare-services-breakdown-donations-costs-resources and “Worldwide Statistics,” mormonnewsroom.org/facts-and-statistics). Onderwijs is eveneens een prioriteit. De kerk beheert vier universiteiten en hogescholen, en het seminarieprogramma voor de jeugd telt meer dan 407.900 cursisten van middelbareschoolleeftijd.

Wat doen mormoonse zendelingen?

De groei van de kerk is in grote mate te danken aan de inspanningen van de mormoonse zendelingen. De mormoonse zendelingen zijn een zeer herkenbaar aspect van de kerk. Momenteel telt de kerk over de hele wereld meer dan 74.000 zendelingen (zie ‘Missionary Program’, mormonnewsroom.org)! Hebt u zich weleens afgevraagd wie die mormoonse zendelingen zijn? Het zijn gewone leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die ervoor kiezen om anderhalf tot twee jaar anderen als onbezoldigde, voltijdvrijwilligers te onderwijzen, en die ernaar streven dienstknechten van Jezus Christus te zijn. Hun belangrijkste doel is om mensen dichter tot Christus te brengen door hen te onderwijzen in zijn herstelde evangelie. Mormoonse zendelingen onderwijzen mensen niet alleen over Jezus Christus, ze volgen ook het voorbeeld van Christus door de mensen in hun omgeving te dienen.

Een gezinsgebed

Wat zijn mormoonse tempels?

Naast de kerkgebouwen, waar de zondagse diensten plaatsvinden, gaan heiligen der laatste dagen over de hele wereld naar tempels om te aanbidden. President Thomas S. Monson, president van de kerk, heeft gezegd: ‘Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de tempel het heiligste gebouw op aarde. Het is het huis van de Heer.’ (‘Blessings of the Temple’, Ensign, oktober 2010, 13).

In de laatste decennia is het aantal tempels exponentieel toegenomen om aan de wereldwijde groei van de kerk te voldoen. In de zomer van 1981 had de kerk slechts negentien tempels in gebruik, maar tegen het einde van 2000 waren dat er al honderd (zie Gordon B. Hinckley, ‘This Great Millennial Year’, Ensign, november 2000, 68). In februari 2017 waren er wereldwijd 155 mormoonse tempels in gebruik, waren elf tempels in aanbouw en was de bouw van nog eens elf tempels aangekondigd. De elf tempels in aanbouw bevinden zich o.a. in Parijs (Frankrijk), Tucson (Arizona, VS), Meridian (Idaho, VS), Cedar City (Utah, VS), Rome (Italië), Concepción (Chili), Barranquilla (Colombia), Kinshasa (Democratische Republiek Congo), Durban (Zuid-Afrika), Fortaleza (Brazilië) en Lissabon (Portugal) (zie ‘Mormon Temples Currently Under Construction’, mormonnewsroom.org). Voor een overzicht van de tempels, ga naar temples.lds.org.

Meer informatie

Miljoenen mensen over de hele wereld vinden vrede, verbondenheid en antwoorden op hun vragen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ga naar mormon.org om in contact te komen met de mormoonse zendelingen in uw buurt,