Actie kerk voor vluchtelingen uit Kameroen

Kameroen
Actie kerk voor vluchtelingen uit Kameroen

De kerk heeft vanuit haar hoofdkwartier te Salt Lake City een actie opgezet om vluchtelingen (o.a. uit Kameroen) te helpen. Naar aanleiding daarvan heeft Neeltje Ardon uit de wijk Rotterdam 1 in samenwerking met de organisatie SCCN (de organisatie van Kameroeners in Nederland) een actie opgezet om de inmiddels 30.000 Kameroense vluchtelingen te helpen die nu in Nigeriaanse kampen zitten waar de leefomstandigheden slecht zijn. De Kameroeners moesten vluchten in verband met de doodseskaders door de mensen uit het oosten van hun land. Alleen in het buurland Nigeria konden de vluchtelingen nog een beetje veilig zijn voor alle terreur. In Kameroen zelf zijn er nog eens tienduizenden ontheemden die verstoken zijn van medische hulp door de noodverordeningen die daar van kracht zijn.

Veel leden vanuit de ring Rotterdam hebben gehoor gegeven aan de oproep om kleding en schoeisel, tenten, regenkleding, houdbaar voedsel, hygiëneartikelen enz. bijeen te brengen die vervolgens met een container naar de kampen in Nigeria vervoerd  werden. Daarnaast hebben veel leden mensen in hun naaste omgeving gevraagd om mee te helpen, wat leidde tot veel spontane donaties.

Kortom, het was een succesvolle actie, waarmee we onze gevluchte medemensen  een steuntje in de rug konden geven.

De actie gaat echter door: de conflictsituatie wordt steeds ernstiger. U kunt nog steeds benodigde artikelen inleveren bij uw dichtstbijzijnde kerkgebouw, te vinden op https://www.lds.org/maps/meetinghouses/@51.797252,4.287599,10

Informatie kunt u inwinnen bij Neeltje Ardon, e-mailadres: neeltje.ardon@gmail.com. Ook kunt u bij haar melden bij welk kerkgebouw u de ingezamelde goederen hebt afgegeven. Zij zorgt er dan voor dat de goederen daar worden opgehaald en met hulp van de organisatie SCCN per container worden verstuurd naar Nigeria.