Algemene conferentie: opbouwende boodschappen van geïnspireerde leiders

  Wat de mormoonse algemene conferentie inhoudt

  Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook wel mormonen genoemd, geloven in de belofte van Jezus Christus dat ‘waar twee of drie in mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden’ (Mattheüs 18:20). Halfjaarlijks komen mormonen bijeen voor een wereldwijde algemene conferentie waar ze naar de woorden van levende profeten (geïnspireerde leiders) luisteren, Jezus Christus aanbidden en samen leren en groeien. De algemene conferentie is voor mormonen een tijd om samen naar de dienstknechten van God te luisteren.

  Wat is de mormoonse algemene conferentie?

  De mormoonse algemene conferentie wordt halfjaarlijks in april en oktober gehouden. De eerste algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd in juni 1830 gehouden, kort nadat de kerk was gesticht. Er waren minder dan dertig gedoopte leden. (Zie Ryan Morgenegg, ‘A Brief History of General Conference’, Church News, 3 oktober 2014.) Tegenwoordig wordt de algemene conferentie in het conferentiecentrum in Salt Lake City gehouden, wat meer dan 21 duizend zitplaatsen heeft. Gratis kaartjes zijn verkrijgbaar in het conferentiecentrum, maar miljoenen kerkleden en geïnteresseerde niet-leden beluisteren en bekijken de conferentie via internet, televisie, satellietuitzending en de radio. De mormoonse algemene conferentie wordt in ongeveer negentig talen uitgezonden en na de conferentie in nog meer talen vertaald. (Zie ‘Algemene conferentie’, mormonenmedia.be.)

  Tijdens de algemene conferentie spreken mormoonse leiders — onder meer de president van de kerk en zijn raadgevers, leden van het Quorum der Twaalf Apostelen en leidinggevenden van de hulporganisaties — tijdens de verschillende conferentiebijeenkomsten die gedurende het weekend worden gehouden. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir en door koren samengesteld uit plaatselijke kerkleden.

  Waar spreken sprekers over tijdens een mormoonse algemene conferentie?

  Sprekers op algemene conferenties bespreken een verscheidenheid aan godsdienstige onderwerpen. De onderwerpen worden een spreker niet opgelegd, maar worden door de spreker zelf gekozen onder leiding van de Heilige Geest. (Zie ‘Preparing for General Conference’, lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/preparing-for-general-conference.) In de algemene conferentie worden bijvoorbeeld de volgende onderwerpen besproken: de macht van Jezus Christus om ons te genezen, het belang van gebed, de zegeningen die voortvloeien uit christelijke naastenliefde en dienstbetoon, Gods plan voor zijn kinderen, de liefde van God, hoe belangrijk het is de geboden van God te onderhouden, het belang van zendingswerk, en de zegeningen van het Boek van Mormon. (Zie ‘Algemene conferentie’, lds.org/general-conference.) Na de conferentie worden de conferentietoespraken in kerkelijke tijdschriften en op LDS.org gepubliceerd.

  Tijdens de algemene conferentie doen de kerkleiders ook aankondigingen van kerkaangelegenheden, presenteren ze belangrijke statistieken en rapporten over de groei van de kerk, en leggen ze de namen van de kerkleiders aan de leden van de kerk voor om die te ondersteunen of tegen te stemmen. (Zie Doctrine and Covenants Student Manual, 2nd ed. [lesboek kerkelijke onderwijsinstellingen, 2001], 90.)

  Meer informatie

  Mormonen geloven dat het hun tot zegen is om in de algemene conferentie naar de levende profeten te luisteren. Ze zijn hun liefdevolle hemelse Vader dankbaar dat Hij zijn dienstknechten heeft gestuurd om over zijn Zoon, Jezus Christus, te onderwijzen. Voor meer informatie over onze hemelse Vader en zijn hedendaagse levende profeten op aarde gaat u naar mormon.org.