Algemene oktoberconferentie 2020 zonder publiek

Bijeenkomsten volgens hetzelfde patroon als tijdens de aprilconferentie van dit jaar

Algemene oktoberconferentie 2020 zonder publiek

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen richt de volgende brief over de algemene oktoberconferentie 2020 tot kerkleden over de hele wereld:

Geachte broeders en zusters,

In sommige delen van de wereld ondervindt men nog steeds de gevolgen van de COVID-19-pandemie, maar in andere niet. Als wereldwijde organisatie hebben wij de plicht om als goede burgers voorzichtigheid te betrachten rond de algemene conferentie, waarvoor doorgaans duizenden bezoekers vanuit de hele wereld naar Salt Lake City afreizen.

Om ieders gezondheid te waarborgen, hebben wij besloten dat de algemene oktoberconferentie 2020 hetzelfde stramien als de afgelopen aprilconferentie zal volgen. De algemene bijeenkomsten worden zoals gewoonlijk uitgezonden. Er zal ter plaatse echter geen publiek aanwezig zijn.

Naarmate de planning vordert, zullen we meer informatie over de algemene conferentie op 3 en 4 oktober 2020 vrijgeven.

Wij bidden dat de Heer zijn grootste zegeningen op u zal uitstorten.

Hoogachtend,

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Het Eerste Presidium