Bied hulp in deze bijzondere tijd van het jaar

Bied hulp in deze bijzondere tijd van het jaar

Boodschap van de gebiedsleiding

paul-v-johnson_200x250.jpg

Ouderling Paul V. Johnson, Verenigde Staten van Amerika
Eerste raadgever, gebiedspresidium Europa


President Thomas S. Monson heeft gezegd: ‘Er is voor ons geen betere tijd dan nu, in deze kersttijd, om ons opnieuw toe te wijden aan de beginselen die Jezus de Christus predikte. Het is de tijd om de Heer, onze God, met heel ons hart lief te hebben, en onze naasten als onszelf.’1 De Heiland vulde zijn leven met dienstbetoon en de kersttijd is een hele goede tijd om anderen te dienen.

President Monson heeft ook gezegd: ‘Broeders en zusters, de ware vreugde van het kerstfeest ontdekken doen we niet door ons te haasten om nóg meer verplichte cadeautjes te kopen. Ware vreugde krijgen we als we de liefde en het mededogen betonen die geïnspireerd zijn op de Heiland van de wereld, toen Hij zei: ‘Voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan.’2 Deze kersttijd is een uitstekende tijd om iemand die hulp nodig heeft met hand en hart te dienen.

Als we onze ogen en hart openen, kunnen we iemand in deze bijzondere tijd tot zegen zijn met onze goedheid. We kunnen bidden over wie we kunnen helpen. Het kan een vluchteling zijn, een buur, een lid van uw wijk of gemeente, of een familielid.

We kunnen ook voor inspiratie bidden om te weten hoe we iemand het beste kunnen helpen. Iemand heeft misschien behoefte aan een vriend en wij kunnen die vriend zijn. Misschien kunnen we iemand helpen die eenzaam is en die blij is met een bezoekje. Misschien kunnen we iemand troost bieden die het moeilijk heeft met de ziekte of dood van een dierbare. Een gezin heeft misschien financiële problemen en wij kunnen het verrassen met een paar eenvoudige kerstcadeautjes. Misschien is er wel iemand die lichamelijke of emotionele problemen heeft en die gebaat is bij onze vriendschap, liefde en hulp.

De hulp die we bieden is in onze ogen wellicht eenvoudig en geenszins heldhaftig, maar kan wel van blijvende invloed zijn. Mijn eerste Kerstmis die ik niet thuis vierde, was op zending in Noorwegen. Ik was die december pas twee maanden in dat land. Ik miste mijn familie en onze kersttradities. Gelukkig was er in de kerk een gezin dat zo vriendelijk was om mijn collega en mij uit te nodigen om kerstavond bij hen te vieren. Dat gezin had niet veel geld, maar dat weerhield de kinderen er niet van om met volle teugen van Kerstmis te genieten. We kregen een lekkere maaltijd voorgeschoteld en ze betrokken ons bij hun kerstviering. We kregen zelfs een klein kerstcadeautje van ze. Veertig jaar later denk ik nog steeds met plezier aan hun gastvrijheid terug.

President Howard W. Hunter heeft ons een aantal ideeën aan de hand gedaan van wat we zoal in de kersttijd kunnen doen. Kijk eens hoeveel ideeën draaien om het helpen van anderen:

Leg deze kerst een ruzie bij. Zoek een vergeten vriend op. Zet achterdocht van u af en vervang het door vertrouwen. Schrijf een brief. Geef een zacht antwoord. Moedig jongeren aan. Geef in woord en daad blijk van uw trouw. Kom een belofte na. Zet wrokgevoelens van u af. Vergeef een vijand. Bied uw verontschuldigingen aan. Probeer begrip te hebben. Denk eens na over de eisen die u aan anderen stelt. Denk eerst aan een ander. Wees vriendelijk. Wees zachtaardig. Lach wat meer. Spreek uw dank uit. Verwelkom een vreemdeling. Vrolijk een kind op. Verheug u in de schoonheid en pracht van de aarde. Betuig uw liefde en doe dat dan opnieuw.3

In de kersttijd vieren we de geboorte van de Zoon van God, onze Heiland. Laten we hulp bieden, zoals Hij dat zou doen, aan hen die in deze bijzondere tijd van het jaar het nodig hebben zijn liefde te voelen.

  1. Thomas S. Monson, Kerstmeditatie met het Eerste Presidium, december 2000.
  2. Thomas S. Monson, Kerstmeditatie met het Eerste Presidium, december 2009.
  3. ‘The Gifts of Christmas’, Howard W. Hunter, Ensign, december 2002, 18.