Bijzondere algemene conferentie over de heerlijke herstelling van het evangelie van Jezus Christus

Jesus heals people on the American continent
Russell M. Nelson

Geliefde broeders, zusters en vrienden,

ik weet dat u zich zorgen maakt over uw gezondheid, de gezondheid van uw familieleden, de economie en uw werk. De COVID-19-pandemie maakt steeds meer slachtoffers en blijft ons dagelijkse leven verstoren. En dat bovenop de andere moeilijkheden die u ongetwijfeld doormaakt. De recente aardbevingen in Salt Lake City zijn slechts één voorbeeld van extra zorgen.

Door zulke moeilijkheden krijgen velen het gevoel dat ze geen stabiliteit meer hebben. Ze vragen zich af waarop ze in deze tijd van beroering echt kunnen vertrouwen.

Dat doet me denken aan een gesprek dat ik onlangs met een goede vriend had. Deze man was overheidsfunctionaris in een ander land. Ik ken hem al jaren. Toen ik hem onlangs bezocht, was ik verrast dat men hem in een rolstoel binnenrolde.

Mijn verzwakte vriend opende zijn mond. ‘Ik ben al heel lang ziek’, zei hij. ‘Ik lig de hele dag in bed, staar naar het plafond en verlang ernaar te weten wat waar is.’

In moeilijke tijden zijn weinig dingen zo geruststellend en troostend als waarheid. De apostel Paulus zag onze tijd en profeteerde dat moeilijke tijden zouden aanbreken. Hij voegde eraan toe dat VELEN voortdurend zouden leren, maar nooit tot kennis van de waarheid zouden komen.

Wat waar is, is dat het licht van Jezus Christus in de sombere duisternis van deze woelige wereld steeds helderder schijnt. Hij kan waarheid in ons hart en verstand laten doordringen als we Hem zoeken en leren om Hem te horen.

Daarom kijken wij uit naar de algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op 4 en 5 april, waarin kerkleiders ons zullen toespreken over de heerlijke herstelling van het evangelie van Jezus Christus en over de gemoedsrust die zijn evangelie ons geeft.

Aangezien grote bijeenkomsten momenteel verboden zijn, zal deze conferentie anders dan anders zijn. Maar de waarheid dat Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is – en dat de volheid van zijn evangelie op aarde is hersteld – zal net als anders worden verkondigd.

Ik nodig u allen hartelijk uit, waar u ook in gelooft, om samen met ons via technologie deel te nemen en u in de troostende kracht van geopenbaarde waarheid te verheugen. Ik heb u lief. Ik bid voor u. En ik verzeker u dat de Heer in deze verontrustende tijden over ons waakt.

President Russell M. Nelson