Boodschap: Om ons tot Hem te brengen

Boodschap: Om ons tot Hem te brengen

Boodschap gebiedsleiding

Kearon_P_200x250.jpg

President Kearon, Verenigd Koninkrijk
Gebiedspresident Europa


De kaartjes met de drie uitnodigingen tot handelen, zijn bedoeld om ons en onze vrienden en kennissen dichter bij onze hemelse Vader en onze Heiland te brengen. Het heilsplan van onze Vader voor zijn kinderen wordt vaak het plan van geluk genoemd. En daar is een goede reden voor. Wie het plan leren kennen en daarna handelen naar wat zij leren, ontvangen de zegeningen van de Heilige Geest en ontdekken nieuw geluk, dat vaak heel anders is dan zij voorheen hebben ervaren.

Als u nog geen gehoor hebt gegeven aan de uitnodiging om een vriend of kennis mee te nemen, zijn de komende zomermaanden wellicht een goede gelegenheid om alsnog iemand uit te nodigen voor een wandeling of een maaltijd, of naar de kerk te komen om u of een vriend of vriendin te horen spreken.

Als u geestelijk en stoffelijk zelfredzamer wilt worden, kunt u deze maand doelgerichter bidden en intensiever het Boek van Mormon bestuderen. Ook al bent u niet iemand die gewend is te sparen, het is nooit te laat om ermee te beginnen. Leg elke week of maand wat geld opzij, en geef niet meer uit dan er binnenkomt.

Als u hulp nodig hebt bij een vriend of vriendin uitnodigen of bij geestelijk en stoffelijk zelfredzaam worden, doen dan het werk voor een van uw voorouders. Er zijn uitzonderlijke banden tussen de generaties in onze familie, aan beide zijden van de sluier. We worden in elk aspect van ons aardse leven gezegend als we ons hart tot onze voorouders wenden. Die zegeningen kunnen we alleen ontvangen als we ertoe overgaan om hun gegevens op te zoeken en in de tempel de heilsverordeningen voor hen te verrichten.

U zult verbaasd staan over wat er gebeurt als u gehoor geeft aan deze drie uitnodigingen. Als u deze drie eenvoudige uitnodigingen vol geloof toepast, wordt het plan van onze hemelse Vader reëler voor u. Dan wordt het daadwerkelijk een plan van geluk.

Het verschil tussen onrust en gemoedsrust schuilt vaak in de kleine dingen, de kleine stappen die we soms over het hoofd zien omdat ze te eenvoudig en te gewoon zijn. Onderneem van de zomer deze stappen en zie wat ze voor u, uw familieleden, vrienden en kennissen kunnen betekenen.