Brief van het gebiedspresidium over het gebiedsplan 2015

Brief van het gebiedspresidium over het gebiedsplan 2015

Broeders en zusters,

We waarderen alles wat u doet voor de opbouw van het koninkrijk in het gebied Europa.

Daar we blijven werken aan ons doel om het ledental van de kerk in Europa te verdubbelen, willen we u op de hoogte stellen van het Gebiedsplan Europa 2015. We zien graag dat mensen in vreugde leven en zich op de tempel voorbereiden, waar ze de verordeningen ontvangen en de verbonden sluiten die noodzakelijk zijn voor de verhoging van hun gezin. Onze wens is dat iedereen tot Christus komt.

Het gebiedsplan concentreert zich op drie eenvoudige doelen of uitnodigingen: 1. Een vriend meebrengen; 2. Geestelijk en stoffelijk zelfredzaam worden; en 3. Een voorouder vinden. We zouden graag zien dat u de link in deze brief gebruikt om het Gebiedsplan Europa 2015 te downloaden. Ook is er een link naar een korte video waarin wordt uitgelegd hoe u het kaartje kunt gebruiken om onze doelen te verwezenlijken. We zouden het op prijs stellen als u het plan met een gebed in uw hart doorneemt en voor uzelf en uw gezin doelen stelt, om daarna actief met ons samen te werken aan de verwezenlijking van de visie van de Heer voor dit deel van zijn wijngaard.

Een vriend meebrengen; . Geestelijk en stoffelijk zelfredzaam worden; en . Een voorouder vinden

Wij getuigen dat ‘door kleine en eenvoudige dingen grote dingen worden teweeggebracht’. We weten ook dat de belofte van ouderling M. Russell Ballard waar is: ‘Als iemand de beginselen van doelen stellen onder de knie krijgt, zal dat grote invloed hebben op wat hij in dit leven bereikt.’ Wij beloven u dat de verwezenlijking van deze doelen ertoe zal leiden dat Gods kinderen aanzienlijke vooruitgang in hun leven zullen ervaren.

door kleine en eenvoudige dingen grote dingen worden teweeggebracht Als iemand de beginselen van doelen stellen onder de knie krijgt, zal dat grote invloed hebben op wat hij in dit leven bereikt

Wij danken u voor uw onbaatzuchtige dienst en toewijding aan de Heiland.

Het gebiedspresidium Europa


Links:

Gebiedsplan Europa 2015
Kaart (pdf)