Brieven aan veteranen

    Kimberley Westra

    In de maand mei hebben wij hen herdacht die offers voor onze vrijheid hebben gebracht. Een groep die gemakkelijk wordt vergeten zijn de veteranen, mannen die op vele plaatsen in de wereld opofferingen hebben gegeven voor de vrijheid van velen.

    Op initiatief van Kimberly Westra heeft de Zuster Hulp Vereniging in de gemeente Alkmaar op een unieke wijze de veteranen herdacht. Haar broer is veteraan en hij bracht haar met het Veteranen Instituut in contact. Zij stelde voor om middels een brief of kaartje de veteranen te bedanken voor hetgeen zij voor de verdediging van vrijheid hebben gedaan. Het instituut had nog niet eerder een dergelijk verzoek gekregen en was volledig bereid om deze actie te ondersteunen.

    Vele teruggekeerde veteranen hebben het op hun missie moeilijk gehad en vinden deze vorm van aandacht prettig. De brieven werden op anonieme basis via het instituut verstuurd en daardoor konden de schrijfsters openlijk schrijven over wat het voor hen betekende om in vrijheid te leven, als vrouw veilig over straat te kunnen gaan en vrijheid van godsdienst te hebben.

    Kimberley vertelde dat het haar in de kerk altijd was onderwezen om te dienen en naar anderen uit te reiken. Het kan een wereld van verschil maken om een blijk van waardering te geven aan iemand die het zwaar heeft gehad.