#VERLICHTdeWERELD


  Er kwamen […] kreupelen bij Hem […] en Hij genas hen.

  Mattheüs 21:14

  In de kersttijd worden we eraan herinnerd dat Jezus Christus het Licht der wereld is. Dit jaar hebben we de geweldige kans om dat licht uit te dragen door de dingen te doen die Jezus deed. In de aanloop naar Kerstmis gaan we ons elke dag op een andere christelijke handeling concentreren en suggesties aanreiken om zijn voorbeeld beter te volgen. We moedigen u aan om mee te doen en het onderstaande schema te gebruiken bij het plannen van kerstactiviteiten voor uw wijk of gemeente. 

  • Schenk uw oude krukken, rolstoel of looprek aan een organisatie die ze opknapt.

  • Doe een bijdrage aan een organisatie die rolstoelen, looprekken of protheses schenkt.

  • Plan een activiteit voor een mindervalide vriend, waaraan hij of zij kan deelnemen.

  • Doe onderzoek naar makkelijke manieren om toekomstige immobiliteit te voorkomen.

  • Bied een bejaarde aan om boodschappen te doen.

  • Maak de stoep in uw straat sneeuwen ijsvrij.

  • Schenk schoenen aan een liefdadigheidsorganisatie voor minderbedeelden.


  25 manieren. 25 dagen.

  KLIK HIER OM DE KERSTKALENDER TE DOWNLOADEN