#VERLICHTdeWERELD


  Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt.

  Mattheüs 7:1

  In de kersttijd worden we eraan herinnerd dat Jezus Christus het Licht der wereld is. Dit jaar hebben we de geweldige kans om dat licht uit te dragen door de dingen te doen die Jezus deed. In de aanloop naar Kerstmis gaan we ons elke dag op een andere christelijke handeling concentreren en suggesties aanreiken om zijn voorbeeld beter te volgen. We moedigen u aan om mee te doen en het onderstaande schema te gebruiken bij het plannen van kerstactiviteiten voor uw wijk of gemeente. 

  • Vertel uw dierbaren over een situatie waarin u op God moest vertrouwen.

  • Vraag een van uw ouders, ongeacht uw leeftijd, om raad bij een probleem dat u hebt.

  • Denk aan een situatie waarin u iemand verkeerd beoordeeld hebt. Praat er met een dierbare over.

  • Schep vandaag op — over iemand anders.

  • Vraag iemand om raad over een persoonlijk probleem.


  25 manieren. 25 dagen.

  KLIK HIER OM DE KERSTKALENDER TE DOWNLOADEN