Days for Girls

Days for Girls

Er gebeuren bijzondere dingen in de Covid-19-tijd.  Op de ZHV-leidstersvergadering in Rotterdam introduceerde zr. Femke Hoornweg een speciaal naaiproject: Days for Girls. Het doel was om samen met de ringen Antwerpen, Apeldoorn, Den Haag en Rotterdam 500 maandverbandhoesjes te maken, 25 stuks in iedere wijk. Het materiaal en de instructies zouden door het ZHV-bestuur van iedere ring worden verzorgd, maar Covid-19 kwam en we konden niet meer bij elkaar komen.

Zr. JanaLynn Meijerink was zo lief en dapper om dit project op zich te nemen en heeft in haar eentje de klus geklaard voor de wijk Utrecht. Wij zijn enorm trots en dankbaar dat zij dit voor deze meisjes uit de Indiase sloppenwijken heeft gedaan. Op de foto’s kunt u zien hoeveel werk het is geweest.

zr janalynn

Laten we naar elkaar omkijken. Dit was hulp die nodig was, ver van ons eigen huis. Maar als we rondkijken in onze familie, omgeving en naar broeders en zusters in ons bedieningswerk, dan kunnen we nog steeds, op gepaste manier, aandacht aan elkaar schenken. Zowel in de oude als in de moderne tijd heeft God zijn Zoon Jezus Christus geïntroduceerd met ‘Hoor Hem’. Ook heeft Hij ons aanwijzingen gegeven om Hem te horen via de Schriften. In Mattheüs 17:5 staat: ‘… en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb; luister naar Hem!’ In 1820 leidde de bereidwilligheid van een jonge man om naar Hem te luisteren tot de herstelling van de kerk van Christus op aarde (Joseph Smith Geschiedenis 1:17).

Nu, 200 jaar later, wordt de uitnodiging om naar Hem te luisteren aan ons allen gegeven. Als we tijd nemen om met ons hart te luisteren, zullen de hemelen opengaan en zal Hij tot ons spreken. Jezus leerde ons dat Hij het licht van de wereld is. En zij die Hem volgen zullen niet in duisternis wandelen (Johannes 8:12). God spreekt ook in deze tijd tot ons. Wij kunnen de woorden van Jezus Christus vinden in de Schriften en in de toespraken van profeten en apostelen. Als wij naar zijn woorden luisteren en ze tot ons nemen, zullen wij zijn liefde voor ons voelen. Als we naar Hem luisteren en ernaar handelen, dan zullen wij naast zijn liefde ook vreugde en voldoening ervaren.

Lieve zusters en broeders, ik weet dat wij ook in bijzondere tijden dichter tot onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus kunnen komen om ze beter te leren kennen. President Nelson heeft ons eerder uitgenodigd om te werken aan persoonlijke openbaring, zodat we beter horen en begrijpen wat Hij van ons verwacht. Dat is ook waar ik zelf aan werk, ervaring mee heb en vreugde in vind.

maandverband