De Book of Mormon musical

  De Book of Mormon musical

  Van 26 september tot 27 oktober werd in het Amsterdamse theater Carré de Book of Mormon musical opgevoerd. Met ruim 60.000 bezoekers was het, zoals in vele andere steden, een groot commercieel succes. De musical is niet geproduceerd of goedgekeurd door de kerk, noch is zij op enige manier betrokken geweest bij het script. De musical is commercieel erg succesvol maar provocerend en er worden negatieve stereotypen over de kerk versterkt. De kerk protesteert niet tegen de musical en geeft er geen oordeel over, ook niet over degenen die er naar toegaan.

  De publiciteit rondom de musical gaf vele gelegenheden tot het beantwoorden van vragen en het rechtzetten van misverstanden over ons geloof. Op de dag van de eerste voorstelling publiceerde De Volkskrant een mooi artikel waarin het officiële standpunt van de kerk werd gepubliceerd: ‘De musical is een avond entertainment, maar het weegt nooit op tegen de wijze waarop het echte Boek van Mormon je leven kan veranderen en richting geven.’

  Na iedere voorstelling waren 10 zendelingen buiten het theater aanwezig, zowel elders als zusters, die in totaal 22.500 flyers uitreikten. Hierin stonden enkele correcties over het Boek van Mormon en ons geloof, die in de musical worden bespot. Hierop hebben 61 bezoekers gevraagd om een exemplaar van het Boek van Mormon en een bezoek van de zendelingen.                 Op Facebook en Instagram werden 5 korte video’s geplaatst, waarin verschillende leden van de kerk in Nederland hun getuigenis gaven van het Boek van Mormon en hoe dit hun leven heeft veranderd. Ook hieruit kwamen 281 verzoeken voor een exemplaar van het Boek van Mormon. Door al deze publiciteit gaven de zendelingen in november aan 171 personen de eerste lessen.

  book of mormon musical

  De bezoekers van de musical zagen dat de zendelingen normale, vriendelijke en respectvolle mensen waren, met een glimlach en een gevoel voor humor. Dit zijn enkele ervaringen van de zendelingen:                                                                                                     

  ‘Vaak werd ik gevraagd waarom ik lid was van de kerk. Ik kon hierdoor mijn verhaal en getuigenis delen. Een van de bezoekers vertelde mij dat ze hierdoor het Boek van Mormon zou gaan lezen. Anderen hadden groot respect voor onze verdraagzaamheid en bedankten ons voor de positieve ervaring die ze na de musical met ons hadden’.

  ‘ Als voltijdse zendeling met mijn witte overhemd en herkenbare naamplaatje had ik de gelegenheid om met talloze theaterbezoekers te spreken. Velen konden niet geloven dat wij werkelijk zendeling waren, omdat ze dachten dat de show die ze net hadden gezien slechts fictie was en dat de kerk niet bestond. Bij anderen konden we vooroordelen en misvattingen over de kerk uitleggen. Zij verbaasden zich dat wij onbetaald voor 2 jaar dienen en naar een land werden uitgestuurd wat wij niet zelf hadden uitgekozen. Vele avonden buiten het theater waren koud en regenachtig, maar het delen van het licht en de waarheid van het evangelie met zoveel geweldige mensen verwarmde mijn ziel’.  

  ‘Vele theaterbezoekers waren niet onder de indruk over de wijze waarop ons geloof werd uitgebeeld en vonden dat de makers van de show hiermee te ver waren gegaan. Maar zij waren wel verbaasd en onder de indruk hoe wij hiermee omgingen’.

  Book of Mormon musical

  ‘Ik kwam naar de musical met een negatieve en defensieve houding , maar aan het eind van de week had ik een gevoel van liefde voor allen met wie ik had gesproken over mijn zending, het Boek van Mormon en de kerk van Christus. In het begin werd ik als zusterzendeling niet herkend maar dat veranderde toen ik ook een wit overhemd met das ging dragen!

  ‘Een jongeman kwam naar mij toe en zei dat hij niet kon geloven dat ik bij deze kerk wilde behoren. Nadat ik enige dingen had verhelderd en mijn getuigenis had gegeven zei hij dat hij wel iets uit het Boek van Mormon wilde lezen. We maakten een afspraak en ik zie ernaar uit om hem weer te ontmoeten. Er waren ook vele mensen die ons uitlachten en dat was soms moeilijk om aan te horen. Zij begrijpen niet wat zij missen en ik realiseerde mij hoe belangrijk ons werk is. Alles omvattend was de musical een geweldige ervaring waardoor ik een betere zendeling ben geworden’.

  Book of Mormon musical