De naam van de kerk corrigeren

President Nelson

President Nelson benadrukt de belangrijke betekenis van Jezus Christus in de naam van de kerk: “Het is Zijn kerk”.

Sprekend op de zondagmorgen zitting van de oktober 2018 algemene conferentie, haalde hij de schriftuurtekst uit 1838 aan waarin Jezus Christus met eigen stem de naam van de kerk verkondigt: “Want aldus zal mijn kerk in de laatste dagen heten, ja, De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen”.

Voor het grootste deel van de wereld is de kerk van de Heer verborgen als de ‘Mormoonse kerk’. Maar wij als leden van de kerk van de Heer weten wie aan het hoofd ervan staat: Jezus Christus zelf”. President Nelson zei: “Met grote spijt realiseer ik mij dat wij onbewust hebben ingestemd met het geven van andere namen aan de herstelde kerk van de Heer, waarin de heilige naam van Jezus Christus is uitgewist!”

Deze bijnamen zijn onder meer: ‘HLD kerk’, ‘Mormoonse kerk’ en ‘Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen.’ “Bij elk van deze namen”, zei President Nelson, “is de meest opvallende weglating de afwezigheid van de naam van de Heiland… Als wij de naam van de Heiland wegnemen, nemen wij subtiel merkbaar alles weg wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan- zelfs Zijn verzoening”.

Tot hen die het onverstandig of onrealistisch vinden om het gebruik van de juiste naam van de kerk terug te brengen, reageerde President Nelson dat “als dit een discussie was over de naam van een door de mens gemaakte organisatie, dan zouden deze argumenten mogelijk standhouden . Maar in dit zeer belangrijke geval, kijken wij naar Hem wiens kerk dit is en erkennen wij dat de wegen van de Heer niet de wegen van de mens zijn en nooit zullen worden”.

President Nelson zei dat we dit op de lange termijn moeten zien en onthouden dat God de kerk zal helpen deze naamcorrectie te doen slagen. “Als we geduldig zijn en ons deel goed doen zal de Heer ons leiden in deze belangrijke opdracht,” zei hij. “We zullen beleefd en geduldig in onze pogingen zijn om deze fouten te herstellen. De verantwoordelijke media zullen sympathiek op onze verzoeken reageren.”

President Nelson zei dat hij inziet dat sommige mensen de kerk met een andere naam zullen blijven noemen. “Het is echter onoprecht van ons als wij gefrustreerd zijn wanneer het merendeel van de mensen de kerk en haar leden bij de verkeerde naam noemt als wij hetzelfde doen. Het is nadrukkelijk geen naamsverandering”, beklemtoonde President Nelson. “ Het is geen nieuwe naam. Het is niet cosmetisch. Het is geen bevlieging. En het is niet onbetekenend. In plaats daarvan is het een correctie. Het is het gebod van de Heer.”

Hij zei dat de inspanningen van iedere Heilige der Laatste Dagen om de juiste naam van de kerk van de Heer te gebruiken, in de komende jaren veel goede vruchten zal voortbrengen. “Als wij ons best zullen doen om de juiste naam van de kerk van de Heer te herstellen, zal Hij wiens kerk dit is, Zijn macht en zegeningen op de Heiligen der Laatste Dagen uitstorten, zoals wij nog niet eerder hebben gezien,” zei President Nelson. “We zullen de kennis en macht van God hebben om ons te helpen de zegeningen van het herstelde evangelie naar iedere natie, taal en geslacht te brengen en om de wereld voor te bereiden op de tweede komst van de Heer.”