Wijk Antwerpen is de warmste wijk voor De Boomhut

  Wijk Antwerpen is de warmste wijk voor De Boomhut

  In Vlaanderen organiseert radiozender Studio Brussel opnieuw “De Warmste Week”. De week voor Kerstmis staat helemaal in het teken van “Music for Life”, een verzameling van goededoelenacties. Vrienden, clubs, … eender wie kan de handen uit de mouwen steken en een actie organiseren ten voordele van een goed doel dat ze zelf kiezen. De wijk Antwerpen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ging dit jaar speculaas, chocolademelk en soep verkopen ten voordele van De Boomhut.

  In de wijk Antwerpen treffen we het gezin Van Eynde aan. Zuster Conny Van Eynde vertelt ons over hun dochter Enya, die aan autisme spectrum stoornis (ASS) heeft. Iedereen in de wijk kent en houdt van Enya. Ze wordt liefdevol opgevangen door de andere jongevrouwen, die haar laten voelen dat ze één van hen is. In een beurtrol nemen enkele broeders en zusters het op zich om Enya apart les te geven tijdens de zondagsschool.

  Vanuit die warmte gevoelens voor Enya, was het maar een kleine stap om een actie op te zetten. De ouders van Enya maken af en toe gebruik van De Boomhut en zo was de link natuurlijk snel gemaakt.

  De Boomhut is een vzw met als missie ouders en/of verzorgers van een zorgintensief gezin te ontlasten, door hun kind(eren) tijdelijk verblijf met zorg aan te bieden. Daardoor kunnen zij eens vrij van zorgen van andere activiteiten genieten.

  Door af en toe op adem te komen kunnen zij op lange termijn de intensieve zorg beter volhouden en zullen zij minder snel overbelast geraken met alle problemen van dien voor het gezin.

  Met hun logeeropvang willen ze vermijden dat kinderen naar grote voorzieningen moeten gaan, en willen ze de kleine, fijne, huiselijke sfeer behouden. Zo krijgt elk kind de juiste aandacht en aanpak.

  De kinderen tot twaalf jaar worden dan tijdelijk opgenomen in het gezin van de vrijwilligsters van De Boomhut en zullen dus ook deelnemen aan hun gezinsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld uitstapjes en bezoekjes aan vrienden en/ of familie).

  Vzw De Boomhut is een privé-initiatief en werkt volledig zonder subsidies. De wijk Antwerpen was dan ook al enige tijd van plan deze vrijwilligsters een duwtje te geven. Op zaterdag 25 november verzamelden heel wat broeders en zusters en staken de handen uit de mouw voor hun Warmste Week-actie.

  In een tentje in de stad Antwerpen verkochten ze pakjes speculaas en warme soep. Er was sprake van een brug tussen de tent en het kerkgebouw, waar constant verse soep werd klaargemaakt en naar de tent werd vervoerd.

  Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds was iedereen zo enthousiast dat men er uiteindelijk in geslaagd is om 630 euro in te zamelen voor vzw De Boomhut. De wijk Antwerpen mocht zich dus terecht op die zaterdag de warmste wijk noemen.