Hoofdnavigatie overslaan

De Zending van de wijk Utrecht

(en van alle andere wijken)

Wie is een engel? Zijn dat alleen zendelingen? Nee, maar wat verwacht onze Hemelse Vader van ons? Jazeker is het evangelie een wonder vol leiding, kracht en liefde. En dat wij werkelijk als leden in onze wijken van grote invloed kunnen zijn op de gemeenschap om ons heen. Door hand in hand pal te staan voor onze beginselen en als een rots in de branding naar elkaar uit te reiken. Er zijn vele manieren waarop we anderen kunnen dienen. Het is niet eenvoudig maar het kan in één woord omschreven worden als liefde, om precies te zijn naastenliefde want dat is de reine liefde van Christus.

Wat nu? Vroeg ik mij af toen ik in het Missionary Training Center was. Wachten zei ik maar.

Wat nu? Vroeg ik mij af toen ik in Guyana aankwam. Wachten zei ik maar. Tot ik op een punt kwam dat ik meer van de mensen om mij heen begon te houden. En hen echt wilde helpen in al hun omstandigheden en hen de hoop wilde geven die ze nodig hadden. Er ontstond een wil en een weg om er actief voor anderen te zijn.

Een prachtige herinnering was dat wij op een dag een minder-actief lid hielpen om uit zijn verslaafde toestand te komen. Het was broeder Kenneth (naam gewijzigd ivm privacy). Wij hielpen hem omhoog en hij zag sprankelende hoop, iedere keer wanneer hij ons ontmoette. Hij kreeg weer heldere ideeën en besloot een nieuw huis te bouwen voor zijn vrouw en kleinzoon die bij hem woonden.

(en van alle andere wijken)

Oh wat hielpen we graag dagen lang in de felle zon en zelfs tropische buien weerhielden ons niet. Elke keer weer was het heerlijk om deze geliefde broeder te dienen en paal voor paal, plank voor plank een huis in elkaar te zetten. Oh wat straalde deze man weer een licht, tot zelfs de dag dat hij waardig was om zijn eigen kleinzoon te dopen. Niet lang daarna werd hij geroepen als 1ste raadgever in het gemeentepresidium.

Broeders en zusters, het evangelie is een zegen. Ik uit mijn dank voor iedere inzet die jullie tonen om anderen te helpen. Laten we Christus indachtig zijn en de mensen om ons heen dienen zoals Hij deed.

“Welnu, mijn geliefde broeders [en zusters], bidt tot de Vader met alle kracht van uw hart dat u met die liefde — die Hij heeft geschonken aan allen die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus — vervuld zult zijn, opdat u zonen [en dochters] van God zult worden; opdat wij, wanneer Hij verschijnt, Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is; opdat wij die hoop zullen hebben; opdat wij gereinigd zullen worden zoals Hij rein is. Amen.” Moroni 7:48

Wan bigi Brassa (wat betekent: Een grote knuffel)