Diensten gecombineerd om personen en gezinnen beter bij te staan

Diensten gecombineerd om personen en gezinnen beter bij te staan

Om mensen beter te helpen zichzelf te helpen, heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen alle humanitaire, geestelijke gezondheids-, onderwijs- en arbeidsgerelateerde diensten geïntegreerd in de nieuwe afdeling welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten. Er is nu nog maar één aanspreekpunt, waardoor men sneller toegang krijgt tot alle beschikbare middelen om de zelfredzaamheid te bevorderen en om zowel gevers als ontvangers te zegenen.

‘Het doel van de afdeling is om Jezus Christus te volgen door de twee grote geboden te omarmen, namelijk God en onze naaste liefhebben, door verlichting te bieden en geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid op te bouwen’, zegt Christian Ottiker, een Zwitser die benoemd werd tot Europees gebiedsmanager van de afdeling.

Hieronder volgen drie voorbeelden van initiatieven van de afdeling welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten.

  • Om vaardigheden te ontwikkelen waar vraag naar is, leren vrouwelijke vluchtelingen in Servië hoe ze kleding moeten maken. Naaimachines werden door Latter-day Saint Charities aangekocht en geschonken. Met de hulp van zelfredzaamheidslessen hopen ze hun eigen zelfbedruipende bedrijf te starten. De humanitaire tak van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is erop gericht om het lijden te verlichten, zelfredzaamheid te bevorderen en mogelijkheden voor dienstbaarheid te bieden.
  • Michele komt uit Italië. Helaas is zijn voltijdzending vroeger stopgezet vanwege een blessure die een operatie vereist. Hij wilde echter niet dat zijn herstel zijn opleiding zou vertragen. Hij heeft zich online ingeschreven bij PathwayConnect om zich beter op zijn universitaire studie voor te bereiden terwijl hij op het pad van zelfredzaamheid en discipelschap voortgaat. 
  • Een nieuwbenoemde kerkleider doet voor instructiedoeleinden een beroep op een adviseur van Family Services om een lid in nood op de juiste manier te helpen. Adviseurs van Family Services zijn professionals op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg die op vrijwillige basis met kerkleiders overleggen over de persoonlijke moeilijkheden waarmee kerkleden te maken kunnen krijgen.

De belangrijkste diensten van de afdeling welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten zijn: hulp bij plaatselijke rampen, humanitaire hulp, ondersteuning voor vluchtelingen, voorbereiding op noodsituaties, geestelijke gezondheidszorg, verslavingsherstel, studieleningen, online universiteitscursussen, taallessen, en zelfredzaamheidslessen om deelnemers te helpen levensvaardigheden te ontwikkelen. 

Leden en vrienden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kunnen contact met plaatselijke leiders opnemen om meer te weten te komen over hoe deze diensten hen tot nut kunnen zijn.