Een bijzonder bekeringsverhaal

    Een bijzonder bekeringsverhaal

    Verleden week zaterdag 10 februari was er in het kerkgebouw van de wijk Leiden een mooie doopdienst.  Nog geen drie weken daarvoor kwam Victor Manuel Brito het kerkgebouw binnen lopen en hij vertelde ons dat hij op zijn gebed een antwoord had gekregen om hiernaar toe te komen. In zijn eigen woorden vertelt hij:

    “Ik ben in Santo Domingo in de Dominicaanse republiek geboren en drie jaar geleden naar Nederland gekomen. Ik ben gehuwd en heb twee kinderen en een pleegkind. Ik was altijd gelovig en ben in mijn leven op zoek geweest om de wil van God te weten. Veel was ik in de natuur om Hem te vragen bij welke kerk ik mij moest aansluiten. Enkele weken geleden vond ik via Mormon Channel een site van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. Daarop stond het adres van het kerkgebouw in Leiden en ik ging er de eerstvolgende zondag naar toe.

    Ik voelde mij meteen thuis en vroeg aan de zendelingen of ik kon worden gedoopt. Dat kon maar zij hebben mij in de daarop volgende weken eerst onderwezen. Het Boek van Mormon heb ik in één week uitgelezen. Ik wist dat het waar was en het heeft mij dichter bij Christus gebracht. De bisschop van de wijk Leiden heeft mij gedoopt en de volgende dag bevestigd en de gave van de Heilige Geest verleend. Na mijn doop mocht ik vertellen wat het evangelie voor mij betekent. Ik voel als een verloren schaap van het huis van Israël, dat de weg naar huis heeft teruggevonden.”