Hoofdnavigatie overslaan

Een extraatje voor de Kerst

Een extraatje voor de Kerst

De wijk Haarlem heeft in het kader van het project ‘Verlicht de wereld ’feestelijke etenswaren voor Kerst ingezameld ten behoeve van de Voedselbank. Natuurlijk gaat Kerst niet over eten, maar voor al die mensen die in armoede leven is het wel erg fijn om iets extra’s te krijgen in hun pakket van de Voedselbank.

Voedselbanken kopen geen eten maar zamelen voedseloverschotten in. Veelal voedsel dat anders vernietigd zou worden. Met het voedsel dat gedoneerd wordt, helpen de voedselbanken momenteel zo’n 5 % van huishoudens die in armoede leven. Ze helpen alleen de allerarmsten. Er leven in Nederland meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Ze zouden graag meer mensen helpen. Om dit te bereiken hebben ze structureel meer voedsel nodig. Ze streven ernaar om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 25 producten, afgestemd op de grootte van het gezin. In 2017 werden door de inzet van 11.000 vrijwilligers wekelijks bijna 40.000 voedselpakketten vanuit 168 lokale voedselbanken uitgedeeld en waren ongeveer 132.500 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank. Met als motto: ‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’.

Een extraatje voor de Kerst

Na een telefoontje naar de Voedselbank was duidelijk wat we konden doen: vóór 14 december feestelijke etenswaar inleveren voor de pakketten die na het weekend worden verspreid. De respons van de leden in Haarlem was hartverwarmend! Ook de leuke figuurtjes van Jozef, Maria en baby Jezus die tijdens de ZHV activiteit in elkaar geknutseld waren, werden door verschillende zusters gedoneerd.

Volgend jaar willen we dit graag herhalen. Misschien zelfs wel met alle andere kerken in Haarlem. Er zijn 168 lokale voedselbanken. Dus zeker ook wel in uw stad. Eén telefoontje is genoeg om een actie op touw te zetten. Verlicht de wereld! Niet alleen met Kerst!