Een hart als het zijne

  ZHV conferentie

   

  Op 18 maart 2017 werd in Zoetermeer de regionale ZHV conferentie gehouden ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Zusters Hulp Vereniging. De organisatie is in handen van de vier ZHV-presidia van de ringen in België en Nederland.

  Voor aanvang van de conferentie werd er buiten het gebouw voor de Stichting Babyspullen alles ingezameld wat door de zusters bijeengebracht was. Ze zijn met een zeer volle auto naar huis gegaan. Een aantal zusters hebben vierkante lapjes van wol gebreid, die dan weer aan elkaar gehaakt werden tot grote lappendekens. Er zullen veel moeders blij gemaakt worden met deze babyspullen.

  Massale opkomst

  De zusters zijn met een groot aantal naar Zoetermeer gekomen. Er werden 550 aanwezigen geteld. Het thema van de dag is “Een hart als het Zijne”: op welke manier kunnen wij ons hart meer in overeenstemming brengen met dat van onze Heer Jezus Christus.

  De inleidende video ‘I am a Mormon Woman’ belichtte de mogelijkheden waarin vrouwen hun licht kunnen laten schijnen en daardoor meer op de Meester gaan lijken.

  Schitterende muziek

  Ook de verschillende muzikale optredens waren van hoge kwaliteit en benadrukten dit onderwerp. Een koor gevormd door zusters uit de 4 ringen, onder leiding van Emma Peschier en begeleid aan de piano door Kimberly Verdegem was een lust voor het oor.

  Méditation de Thais van Jules Massenet, door Vesna Gruppman op viool en Kimberley Verdegem op de piano, was ontroerend mooi. Een groepje zusters uit Eindhoven onder leiding van Greet van Adrichem bracht “He is the light” ten gehore en een koor van senior-zendelingen zusters zong ook een vrolijk lied.

  Voorbeelden van sterke vrouwen

  Zuster Betty Zwaan, ZHV presidente van Amsterdam mocht de spits afbijten met een openhartige kijk in haar eigen leven. Ze vertelde dat ze lange tijd de kerk de rug toegekeerd had, maar de laatste 15 jaar weer geniet ze van alles wat ze in de kerk kan doen. Het ZHV motto is “de Liefde vergaat nimmermeer” en ze sprak over naastenliefde, de reine liefde van Christus.

  John Bytheway had een speciale videoboodschap voor de ZHV zusters in Nederland: “Time out for women”. Hij sprak over de zuivere Christelijke liefde en als illustratie vertelde hij een verhaal over twee vrouwen. De ene was in haar jeugd aangereden door de ander, waardoor ze een been moest missen. Pas na vele jaren ontmoetten zij elkaar en konden ze door vergeving de zuivere liefde van Christus voelen. Angst had hen ervan weerhouden contact met elkaar te zoeken. Door vergeving werden hun beider harten veranderd.

  Zuster Lisette d’Hond uit Turnhout vertelde op een geestige en onderhoudende manier haar eigen bekeringsverhaal. In haar jeugd wou ze graag een ‘heilige’ worden, en ze besloot op jonge leeftijd naar het klooster te gaan. Maar Jezus had kennelijk andere plannen met haar en klopte een aantal keren bij haar aan, wat uiteindelijk resulteerde in kennismaking met de kerk en haar toekomstige echtgenoot Daniël.

  Zuster Daniëlle van Damme uit Emmen onderhield ons over haar leven dat bepaald niet rustig was, met studie, gezin, kleine kinderen en kerk-bezigheden. Het gaat niet om alles wat we doen, maar wel om wie wij uiteindelijk willen worden.

  Zuster Angelie Staal uit Rotterdam vergeleek de groei van de ZHV in de afgelopen 175 jaar met de Sequoia bomen in California, de reuzen onder de bomen, die ook maar uit een enkel zaadje zijn ontstaan. Ze vroeg de zusters om zich te laten leiden door positieve impulsen

  Elder Gary B. Sabin, lid van het gebiedspresidium, was de laatste spreker. Hij vertelde over de vrouwen in zijn eigen leven die grote invloed op hem hebben gehad: zijn eigen moeder, zijn echtgenote Valerie, zijn dochters. Eén van zijn dochters was ernstig ziek geweest en de ander had haar nier afgestaan aan haar zusje. Hij vermeldde ook zijn eigen zuster Darlene, die zelf ziek is, maar wel voor een invalide kind zorgt. Allemaal sterke vrouwen, die zijn leven hebben beïnvloed.

  Onze eigen problemen zijn beter te verdragen, wanneer wij anderen willen dienen.

  Gezellig samenzijn als afsluiter

  Na het geestelijke gedeelte was het nog lang onrustig in het kerkgebouw van Zoetermeer. Een uitvoerige high tea werd geserveerd, vele vriendschappen werden hernieuwd, nieuwe vrienden gemaakt en uiteindelijk is iedereen heel voldaan weer teruggegaan naar huis.

  Proficiat aan de ZHV-presidia van de vier ringen en voor iedereen die bij de organisatie van deze grote dag betrokken was. Het was een mooie dag.