Een middag met Linda en Richard Eyre

Families versterken: Het fundament van de samenleving

Bijna 20 jaar behoren Linda en Richard Eyre tot de meest populaire en prominente sprekers ter wereld op het gebied van ouderschap, levensbalans en het versterken van families. Zij zijn de auteurs van vele boeken, waarvan de meesten kosteloos on-line verkrijgbaar zijn op de websites, die aan het eind van dit artikel zijn vermeld.

Eind juni waren zij op uitnodiging van de ring Antwerpen in het kerkgebouw van Brussel voor een presentatie over huwelijk, gezinsleven en wat wij als leden van de kerk kunnen doen om de negatieve trends in de wereld tegen te gaan. Er zijn standpunten over het huwelijk die zij mythes noemden. Zij gaven daar enkele voorbeelden van met daarbij hun oplossing:

Mythe: In een huwelijk kunnen sommige dingen beter onbesproken blijven.
Werkelijkheid: Onuitgesproken gevoelens gaan nooit weg; zij worden begraven maar komen op een later tijdstip versterkt terug. Timing  is belangrijk, maar in de beste huwelijken wordt alles gedeeld.

Mythe: Je koopt geen auto voordat je een proefrit hebt gemaakt en het is niet wijs om een huwelijksverbintenis aan te gaan voordat je lang genoeg hebt samengewoond om te weten dat het werkt. 
Werkelijkheid: Het is de inzet die je door de moeilijke tijden heen zal brengen. Echte veiligheid komt voort uit beloften en totale inzet.

Mythe: Gelijkheid voor beide partijen moet het doel zijn van een huwelijk.
Werkelijkheid: Het streven naar gelijkheid voedt vergelijking en kritiek; het kan meer concurrentie dan saamhorigheid voortbrengen. Het is beter om in een huwelijk een eenheid na te streven die samenwerking voedt en elkanders zwakheden compenseert.

Een middag met Linda en Richard Eyre

Er werden ook andere aspecten van een gelukkig huwelijk en gezinsleven naar voren gebracht. Velen van deze zijn in hun boeken beschreven en hebben zij geleerd in de tijd dat hun kinderen opgroeiden. ‘Denk niet dat wij al deze beginselen in de opvoeding van onze kinderen hebben toegepast’ zei Richard Eyre ‘maar enkele daarvan wel en wij zagen dat dit ons gezin sterker en hechter maakte. Daarom is deze presentatie niet zo effectief als het lezen van onze boeken, waarvan u de meesten kosteloos on-line kunt verkrijgen’.

U kunt deze vinden op de websites:

  • Valuesparenting.com
  • Eyresfreebooks.com
  • Eyrealm.com