Een voortdurende verandering van hart 

Boodschap gebiedsleiding

Elder Thomas Hänni
Ouderling Thomas Hänni Gebiedszeventiger

Laten we eens stilstaan bij de vele grote waarheden die onze hemelse Vader sinds de herstelling van het evangelie aan zijn kinderen heeft bekendgemaakt, in het bijzonder de openbaringen die we de afgelopen jaren hebben ontvangen.

Denk eens even na over alle zegeningen die deze openbaringen met zich meebrengen. Voelt u dan geen dankbaarheid en liefde door alle leiding die we in deze laatste bedeling van onze profeten ontvangen?

Hebt u door deze openbaringen een verandering in uw hart ondervonden?

De Heiland inspireert ons echt om ons geloof in Hem te versterken, verbonden te sluiten en op het pad van discipelschap te blijven.

De openbaringen die we hebben ontvangen, sporen ons aan om aan de slag te gaan en op een hogere en heiligere manier te dienen.

Richten we ons op deze openbaringen, dan voelen we hoe belangrijk het is om ons te bekeren en ware dienende broeders en zusters en werktuigen in de handen van de Heer te worden. Als we onze profeet volgen en deze waarheden toepassen, veranderen we ons thuis in een heiligdom van geloof en een centrum van evangeliestudie1 waar de Heer ons onderwijst.

Ik ben eeuwig dankbaar voor de mensen die mijn vrouw als 14-jarige dienden en haar op een natuurlijke manier met het herstelde evangelie lieten kennismaken. Ze ging in op de uitnodiging om Christus te volgen en liet zich in het Spaanse Málaga dopen.

Door de bediening van haar vrienden, die haar in haar jeugd hielpen om dichter tot Christus te komen, leerde ze dat anderen dienen deel van ons eigen bekeringsproces uitmaakt. Zo wenden we ons hart tot God en zijn kinderen. Enkele jaren na haar doop reisde ze helemaal alleen naar de tempel in Zwitserland om zielen aan de andere kant van de sluier te dienen. We leerden elkaar daar in Zollikofen kennen, en werden er later voor tijd en eeuwigheid aan elkaar verzegeld.

Ons gezin vindt het een voorrecht om in deze spannende tijd te leven, waarin we thuis samen proberen ‘het beter te doen en beter te zijn’.2

Ongeacht onze situatie – getrouwd, alleenstaand of gescheiden, weduwe of weduwnaar, of in welke moeilijke situatie dan ook – kunnen we ons allemaal bekeren en Christus volgen. Ware bekering draait om Christus en zijn verlossende macht. Bekering is iets persoonlijks tussen Hem en ons.

De Heer spreekt niet alleen tot onze profeet, maar ook tot ons en geneest ons persoonlijk. Hij toont ons de weg en verlicht onze lasten als we naar Hem luisteren, als we ons tot Hem wenden, als we Hem volgen en ervoor kiezen ons te bekeren.

Door dat te doen en de verzoening van Christus te aanvaarden, beginnen we ons tot de Heer te wenden met een gebroken hart en een verslagen geest. Dat is ware verandering. Een bekeerlijke ziel is een veranderde ziel en een veranderde ziel is een bekeerlijke ziel.3

Bekering is het proces van de Heer om onze geestelijke groei en vreugde tot stand te brengen – de vreugde van verlossing in Hem.4 Hij wil dat wij veranderen – dat we de natuurlijke mens afleggen5 en meer zoals Hij worden.6

Gebed, Schriftstudie, thuisavond en ‘Kom dan en volg Mij’ zijn fundamentele steunpilaren waarop we een omgeving kunnen bouwen die onze bekering, blijvende vreugde en geluk in de hand werkt.

Die inspanningen openen de poort van de hemel waaruit persoonlijke openbaring en het verlangen naar dagelijkse bekering ons toevloeien. We kiezen er niet alleen voor om een grote zonde te verzaken, maar het is het begin van onze persoonlijke reis naar een volledige verandering in ons denken. Als we de Heiland tot het middelpunt van ons leven maken, beginnen we aan onze volledige verandering van hart. Moge de Heer ons zegenen en helpen, door de Heilige Geest, om onze persoonlijke bevestiging te ontvangen van de openbaringen van de Heer in deze laatste dagen, en om ons te bekeren en Hem te volgen.

1+2 Zie Russell M. Nelson, ‘Voorbeeldige heiligen der laatste dagen worden’, Liahona, november 2018.

3+4 Zie Russell M. Nelson, ‘Bekering en verandering’, Liahona, mei 2007

5 Zie Mosiah 3:19

6 Zie 3 Nephi 27:27