Eerste Presidium geeft richtlijnen voor veilige hervatting van kerkbijeenkomsten en -activiteiten

Eerste Presidium geeft richtlijnen voor veilige hervatting van kerkbijeenkomsten en -activiteiten

Een voorzichtige hervatting van erediensten en andere bijeenkomsten en activiteiten zal volgens de richtlijnen van de plaatselijke overheid plaatsvinden

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben een gefaseerde hervatting van wekelijkse erediensten en activiteiten goedgekeurd. In de kennisgeving die algemene en plaatselijke kerkleiders in de hele wereld vandaag hebben ontvangen, staat dat dit alleen mogelijk is als de plaatselijke overheid het toestaat en nadat het gebiedspresidium de plaatselijke kerkleiders aanvullende richtlijnen heeft gegeven.

De hervatting zal in twee fases en volgens de voorschriften van de overheid verlopen om de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. De onderstaande modellen kunnen door gebiedspresidiums aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast, mits goedgekeurd door hun contactpersonen in het Quorum der Twaalf Apostelen en het Presidium der Zeventig. Ringpresidenten bepalen in overleg met bisschoppen de specifieke timing voor het hervatten van bijeenkomsten en activiteiten.

 

avondmaal

Erediensten op de sabbatdag: fase 1

Ingekorte bijeenkomsten in het kerkgebouw met maximaal 99 personen volgens plaatselijke overheidsvoorschriften

Andere bijeenkomsten en activiteiten (inclusief bruiloften en uitvaartdiensten): fase 1

Ingekorte bijeenkomsten volgens plaatselijke overheidsvoorschriften, of op afstand via technologie

Erediensten op de sabbatdag: fase 2

Bijeenkomsten in het kerkgebouw met 100 of meer personen volgens plaatselijke overheidsvoorschriften

Andere bijeenkomsten en activiteiten: fase 2

Bijeenkomsten mogen volgens plaatselijke overheidsvoorschriften in het kerkgebouw plaatsvinden.

‘We zijn dankbaar voor het geloof van onze leden die thuis het evangelie beleven. We zijn ook dankbaar voor de zegeningen die we zullen ontvangen wanneer we de kerkbijeenkomsten en -activiteiten weer samen kunnen bijwonen’, aldus het Eerste Presidium.

 

avondmaal

Algemene richtlijnen

Kerkleiders behoren de brief van het Eerste Presidium gedateerd 16 april 2020, ‘Bestuurlijke beginselen in moeilijke tijden’, en de twee bijlagen te raadplegen (zie hier en hier). Zij worden ook gevraagd deze aanvullende beginselen en richtlijnen te overwegen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen:

  • Wees uiterst voorzichtig om de gezondheid en veiligheid van de leden te beschermen. Besteed extra aandacht aan leden die vanwege hun gezondheid of leeftijd tot een risicogroep behoren.
  • Adviseer mensen om bijeenkomsten niet bij te wonen als ze zich niet goed voelen, als hun gevraagd is in quarantaine te gaan, of als ze een van deze symptomen vertonen: koorts, hoesten, kortademigheid, hoofdpijn, loopneus of keelpijn.
  • Houd afstand, was uw handen en houd u aan de preventieve maatregelen voor leden.
  • Volg de overheidsvoorschriften inzake openbare bijeenkomsten, waaronder de grootte, frequentie en duur van bijeenkomsten. Houd u aan de overheidsvoorschriften.
  • Hervat het normale leven langzaamaan, gebruik technologie om op afstand te werken, en begin op deze gefaseerde manier weer bijeen te komen. Geef prioriteit aan bijeenkomsten waarin verordeningen worden verricht, zoals doop- en avondmaalsdiensten.

De kennisgeving aan leidinggevenden bevat meer richtlijnen over afstand houden, wat te doen als meer leden van de kerk een bijeenkomst willen bijwonen, hoe ze met meerdere kerkgemeenten in hetzelfde kerkgebouw moeten omgaan, gepaste hygiëne, veilige bediening van het avondmaal enzovoort.

In afwachting van verdere instructies wordt leden gevraagd om hun thuisgerichte sabbatsheiliging voort te zetten.