Europese millennials en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Er gaan in Europa steeds minder mensen naar christelijke kerkdiensten, vooral de jongere generaties. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wil de trend ombuigen door jongvolwassenen te helpen om aansluiting bij elkaar en bij hun geloof te vinden.

In 1910 had Europa nog twee derde van de christenen in de wereld, maar honderd jaar later, in 2010, was dat teruggevallen tot slechts 25 procent, volgens een onderzoek van Pew Research naar het christendom in de wereld. In het algemeen gaan jonge Europeanen niet zo vaak naar de kerk als hun ouders. Uit de European Social Survey bleek dat in meer dan de helft van de onderzochte landen een meerderheid van jongvolwassenen zegt geen godsdienst te hebben.

In de Verenigde Staten bleek uit het onderzoek dat Pew Research naar het religieuze landschap deed dat onder millennials de godsdienstige toewijding onder jongvolwassenen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het grootste is. Dit brengt ons op de vraag: wat doet De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen anders?

Een van de manieren waarop De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het meeste succes oogst in het bevorderen van de betrokkenheid van jongvolwassenen, is met conferenties in heel Europa. Deze conferenties verdiepen wat zij van het evangelie leren en verschaffen gelegenheden tot sociale omgang met andere kerkleden.

Van juni tot en met september 2019 zijn er in verschillende Europese regio’s meer dan twaalf conferenties voor jongvolwassenen gehouden. Enkele van de conferenties met de grootste opkomst waren in Groot-Brittannië, Frankrijk en Zweden.

De beste en oudste conferentie voor jongvolwassenen in Europa is Festinord, die afwisselend door Noord-Europese landen wordt georganiseerd, en waarvan de naam vertaald betekent ‘Feest in het Noorden’. De eerste Festinord vond in 1966 in het Zweedse Stockholm plaats en was voor jonge mensen van 14 jaar en ouder. Nu moeten de deelnemers aan de conferentie tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. Dit jaar kwamen ongeveer 650 jongvolwassenen in het Zweedse Malmö bijeen.

Håkan Palm, die in 1966 de eerste Festinord bijwoonde, zegt dat de conferentie ‘een internationaal handelsmerk is geworden, en jongeren uit de hele wereld aantrekt,’ want, ‘Festinord heeft een kwaliteitsniveau dat jonge leden aanspreekt. Festinord heeft groot potentieel – het is minder “doe dit” en meer “welkom, geniet ervan”.’

Sinds 1966 heeft het fenomeen van conferenties voor jongvolwassenen zich over de hele wereld verbreid. In 2017 kwamen jonge mensen in Libanon voor de eerste conferentie in het Midden-Oosten bijeen. De voornaamste reden dat deze conferenties zoveel succes hebben, is dat zij jongvolwassenen op sociaal en geestelijk gebied tot elkaar brengen.

Sociaal samenzijn

Conferenties bieden millennials een kans tot sociale omgang met mensen van hun eigen leeftijd die soortgelijke waarden hebben. Het is voor millennials, die wel eens ‘de eenzaamste generatie’ genoemd worden, van essentieel belang om contact met anderen te leggen, aldus een onderzoek door YouGov, waaruit blijkt dat een op de vijf millennials zegt geen vrienden te hebben.

Volgens Festinordganger Joakim D.R. Andersen uit het Deense Kopenhagen komt dit door sociale media en het internet. ‘Wij leven in een tijd waarin het minder makkelijk is om in het echt nieuwe mensen tegen te komen. Veel van onze sociale interactie is overgenomen door internet en telefoon. Ik denk dat deze conferenties een setting bieden om nieuwe mensen te ontmoeten op een manier die in de wereld al enige tijd steeds minder wordt aangeboden.’

Jennifer Liv Christophersen uit Kopenhagen heeft acht Festinordconferenties bijgewoond. Ze legt uit dat het voor een jongvolwassene in een kerk die de nadruk op het gezinsleven legt niet altijd makkelijk is. ‘Het is voor leden die in kleine kerkgemeentes wonen, of die niet veel jongvolwassenen om zich heen hebben, best moeilijk om deel uit te maken van een kerkgemeente met gezinnen, als de rest van de mensen in de kerk zich in een ander levensstadium bevindt.’ Ze zegt dat de conferenties jongvolwassenen de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten en te steunen.

Prabhakaran (Prabhu) Santhanam, die in 2017 lid van de kerk is geworden en sindsdien naar Zürich is verhuisd, legde uit dat de conferentie in Zwitserland hem het gevoel gaf dat hij erbij hoorde. ‘Als bekeerling heb ik geen familieleden die lid van de kerk zijn, en dat geldt voor de meeste van mijn vrienden ook. Op deze conferentie had ik het gevoel dat ik er niet alleen vrienden bij had gekregen, maar broers en zussen. Die week bevond ik mij in een gezin dat mijn geloof en mijn waarden deelt. Ik kreeg het gevoel dat ik erbij hoorde, en een gevoel van bevestiging.’

Op die conferenties vinden veel jongvolwassenen in hun sociale omgang met anderen iemand die veel voor ze gaat betekenen. Emeritus algemeen autoriteit ouderling Bruce C. Hafen legde in juli 2019 tijdens een conferentie in Zwitserland uit: ‘Als we in Europa met kerkleiders vergaderen, en we vragen ze “waar bent u uw huwelijkspartner tegengekomen?”, krijgen we steeds vaker als antwoord dat ze die op Festinord of een andere conferentie hebben ontmoet.’

Jongvolwassenen hebben op conferenties plezier – en ze doen het allemaal nuchter. De deelnemers houden zich aan een gedragscode die inhoudt dat ze geen ongepaste taal gebruiken, geen drugs of alcohol nemen en geen onzedelijkheden begaan.

Geestelijke oppepper

Behalve deelnemers met elkaar in contact brengen, is een ander doel van deze conferentie het geloof van millennials te sterken. Kerkleiders en sprekers bieden workshops en devotionals met geestelijke leiding aan.

‘Ik vind geestelijke devotionals, workshops en lessen een goede manier om mijn begrip van het evangelie te verdiepen en mijn getuigenis te versterken’, legt Wili Wrangell uit het Finse Helsinki uit.

Christophersen vergelijkt conferenties voor jongvolwassenen met een geestelijke inenting tegen twijfel, angst en eenzaamheid. ‘Ik zie het als een herhalingsinenting. Je komt in de zomer, je krijgt een herhalingsinenting, en dan kan je geest het weer tot het volgende evenement uithouden. Vervolgens ga je naar huis, je geest verzwakt, en dan moet je weer terugkomen voor een nieuwe inenting.’ 

Workshops met vraag en antwoord bieden jongvolwassenen ook een kans om problemen op te lossen. ‘Als ik deze vragen met andere jongvolwassenen bespreek, geeft dat me het gevoel dat ik makkelijker een antwoord kan vinden’, zegt Santhanan.

Bjarne Windhausen en Daniela Geiser, de jongvolwassenen die de conferentie van dit jaar in Zwitserland gepland hadden, zeggen dat het plannen van een conferentie ongeveer een jaar duurt. De jongvolwassenen nemen de meeste beslissingen zelf. ‘De twee oudere echtparen hielpen ons, en wij namen alle grote beslissingen samen. Maar als puntje bij paaltje kwam, hadden wij het laatste woord want wij zijn de jongvolwassenen en wij kennen de doelgroep het beste’, aldus Geiser.

Zij vinden de planning de moeite waard als zij zien dat jongvolwassenen een band met elkaar en met het evangelie krijgen. Andersen somt zijn ervaring in één zin op: ‘Goede vrienden, fijne geest, goede tijden (maar niet veel slaap).’

De planning voor de conferenties van volgend jaar is al begonnen, en naar verwachting zal de opkomst net zo goed of zelfs beter zijn. Wrangell zegt: ‘Ik kijk al uit naar de volgende conferenties!’

Enkele jongvolwassenen die Festinord 2019 bijwoonden, brachten een bezoek aan de tempel in Kopenhagen
Enkele jongvolwassenen die Festinord 2019 bijwoonden, brachten een bezoek aan de tempel in Kopenhagen