Gezinsavond maakt van elke maandag een internationale dag van het gezin

Gezinsavond maakt van elke maandag een internationale dag van het gezin

FRANKFURT – Op 15 mei is het de Dag van het Gezin, een internationale gedenkdag die in 1993 door de algemene vergadering van de Verenigde Naties in het leven is geroepen. Elk jaar wordt op die dag aandacht geschonken aan het belang van het gezin voor het welzijn van alle naties.

Ook de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen onderstreept hoe belangrijk het gezin is als cruciale hoeksteen van de beschaving en van persoonlijke ontwikkeling. In 1915, meer dan 100 jaar geleden, gaf president Joseph F. Smith de leden van de kerk de raad om een ‘gezinsavond’ te houden, zodat ouders hun kinderen beter in het evangelie konden onderwijzen. In 1965 moedigde president David O. McKay ouders aan om elke week één avond, liefst de maandag, vrij te houden voor tijd met het gezin.

Hoe ziet zo’n gezinsavond er tegenwoordig uit? Er is ruimte voor gebed, muziek, Schriftstudie, verhalen, lessen, en gesprekken over morele kwesties en taken in het huis en in de gemeenschap. Er is ook ruimte voor spelletjes en ander amusement, iets lekkers en veel plezier. Gezinnen kunnen de avond aanpassen aan hun situatie – variërend van eenoudergezinnen tot gezinnen met kleine kinderen of tieners.

De gezinsavond is niet voorbehouden voor leden van de kerk. Hij kan worden aangepast voor mensen van andere geloofsovertuigingen. In The Atlantic verscheen een artikel waarin David C. Dollahite en Loren Marks een uitspraak van de socioloog Vern Bengtson aanhaalden. Hij beschreef de gezinsavond als een van de ‘meest succesvolle [religieuze] programma’s voor het cultiveren van intergenerationele relaties en het koesteren van gezinnen’. De gezinsavond is bedoeld om afstand te nemen van een gehaaste, hectische cultuur en de voortdurende stortvloed aan prikkels van de technologie en media, en meer aandacht te besteden aan de mensen die voor ons het belangrijkst zijn.

Gezinsavond maakt van elke maandag een internationale dag van het gezin
Gezamenlijke schriftstudie met het gezin.