Hoofdnavigatie overslaan

gods liefde

Gods liefde

Onze hemelse Vader heeft ons lief en heeft het beste met ons voor. Het is duidelijk dat Hij Zich om ons bekommert, hoewel velen de alom beschikbare bewijzen van zijn liefde en bezorgdheid niet herkennen, misschien omdat ze onder de problemen en moeilijkheden van het leven gebukt gaan.  We hoeven hier maar kort over na te denken en goed om ons heen te kijken, om al snel te beseffen hoeveel God om zijn kinderen geeft.

Laten we even stilstaan bij al het goede dat ons vandaag de dag ten deel valt. Ik geloof echt dat we, als we hierover nadenken, meer dankbaarheid zullen voelen voor de liefde die God voor ieder van ons heeft.

Eerste punt om bij stil te staan: God openbaart zijn wil nog steeds aan zijn knechten, de profeten

Wat geeft het een geweldig veilig en rustgevend gevoel te weten dat God zijn wil in deze tijd nog steeds aan zijn knechten, de profeten, openbaart.  Dat is een van de grootste zegeningen die God ons geeft: weten wat zijn wil is!

De herstelling van het evangelie van Jezus Christus en van zijn kerk in deze bedeling door de profeet Joseph Smith maakt het voor iedereen die dat wil mogelijk om verordeningen te verrichten en verbonden te sluiten die ons op een dag terug zullen brengen bij onze hemelse Vader.

Doordat we de woorden van de profeten in de heilige Schriften en de woorden van de hedendaagse profeten door studie en geloof als schatten verzamelen, zullen we gezegend worden met het verlangen om de geboden te onderhouden en na te leven. En zo krijgen we rust en kalmte in ons hart.  Omdat we weten dat we op het juiste spoor zitten, dat ons gezin eeuwig kan zijn, krijgen we ook meer kracht om de moeilijkheden van het leven te overwinnen. Dat zijn zegeningen van onschatbare waarde.

In deze tijd geeft de Heer leiding aan zijn kerk door een levende profeet en twaalf apostelen, net als in tijden van weleer. Ik getuig dat president Thomas S. Monson de profeet voor deze tijd is en ik ben dankbaar dat God zijn wil aan een profeet openbaart en ons zo laat zien dat Hij ons nog steeds liefheeft.

We zullen Gods liefde nog meer merken als we een gewoonte maken van de onderstaande eenvoudige suggesties:

Lees de Schriften dagelijks

Gebruik het tijdschrift de Liahona

Bestudeer de leringen van de algemene conferentie

Hierdoor zullen we openstaan voor Gods leringen wanneer we ze het meest nodig hebben.

Tweede punt om bij stil te staan: de tempel is het huis van de Heer waar we gemoedsrust vinden en het evangelie leren

De Heer droeg de profeet Joseph Smith aan het begin van deze bedeling, en alle profeten die hem opvolgden, op om tempels te bouwen zodat personen en gezinnen een sterke, hechte band met onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus kunnen ontwikkelen. Zo komen ze zijn wil te weten, ontvangen ze geïnspireerde raad en sluiten ze verbonden in het huis van de Heer.

Onze hemelse Vader laat zijn kinderen niet aan hun lot over. Hij blijft zijn wil in deze tijd openbaren en geeft ons zo het vertrouwen en de geborgenheid die we nodig hebben om het juiste pad te bewandelen.  Hij geeft ons de kans om in zijn tempels verordeningen te verrichten en verbonden te sluiten, die ons in staat stellen om rein en zuiver te zijn en ons voorbereiden op onze terugkeer naar Hem.

Nu er wereldwijd meer tempels verrijzen, zijn de tempels van de Heer makkelijker bereikbaar dan ooit tevoren.

In de tempel van de Heer kunnen we dichter tot God en zijn Zoon Jezus Christus komen.

In de Schriften wordt de houding van het volk van koning Benjamin prachtig beschreven. In het Boek van Mormon in Mosiah 2:5–6 lezen we: ‘En het geschiedde, toen zij bij de tempel kwamen, dat zij hun tenten rondom opsloegen, iedere man volgens zijn gezin, bestaande uit zijn vrouw, en zijn zonen, en zijn dochters, en hun zonen, en hun dochters, van de oudsten tot de jongsten, alle gezinnen van elkaar gescheiden.En zij sloegen hun tenten op rondom de tempel, iedere man met de ingang van zijn tent naar de tempel toe gekeerd.’ 

Ik geef u de uitdaging om dezelfde houding als het volk van koning Benjamin te ontwikkelen en u voor te nemen de tempel vaker te bezoeken. Naar de tempel toegekeerd zijn, begint met individuele en gezinsvoorbereiding in ons dagelijks leven, door Gods geboden elke dag na te leven.

Zonder de tempel zouden we niet voor tijd en alle eeuwigheid aan ons gezin verzegeld kunnen zijn. In de tempel leren we eeuwige beginselen. Wat we in de tempel leren, bevordert onze persoonlijke vooruitgang en geeft ons de aanwijzingen en leiding die we nodig hebben.

Er zijn veel andere bewijzen van Gods liefde om ons heen, maar vandaag getuig ik van deze twee, die ruimschoots binnen ons bereik zijn: de tempels van de Heer en de woorden van de profeten in deze tijd!

Ik getuig dat God leeft en dat Hij ons liefheeft. Hij heeft ons deze zegeningen gegeven zodat we zijn liefde voor ons kunnen voelen. Neem vandaag nog de beslissing om uw tent, uw leven, naar Hem toe te keren.