Grote bijeenkomsten van kerkleden

Grote bijeenkomsten van kerkleden

Geliefde broeders en zusters,

In het licht van de recente bekendmaking over het beperken van het aantal aanwezigen bij de algemene aprilconferentie 2020 verschaffen wij de volgende richtlijnen inzake grote bijeenkomsten van kerkleden.

Nadat wij onder gebed het advies door leidinggevenden van overheden, kerken en de medische sector wereldwijd hebben overwogen, stellen wij ring- en leiderschapsconferenties, alsmede andere grote bijeenkomsten, uit in gebieden van de kerk waar de ziekte COVID-19 voor problemen zorgt, waaronder:

  • Azië
  • Azië-Noord
  • Europa
  • Europa-Oost
  • Alle gebieden in de Verenigde Staten en Canada

Deze tijdelijke aanpassingen zijn per 16 maart 2020 van kracht. Grote bijeenkomsten in andere delen van de wereld kunnen normaal doorgang vinden, tenzij het betreffende gebiedspresidium, in overleg met hun leidinggevenden, andere instructies geeft.

De leden volgen met betrekking tot de wekelijkse erediensten, activiteiten en andere bijeenkomsten de aanwijzingen van hun plaatselijke leiders op, die hier op de gebruikelijke wijze instructies voor ontvangen.

Bij verdere ontwikkelingen in deze situatie zullen wij nadere richtlijnen geven.


Met vriendelijke groeten,
 

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen