Hernieuw uw inzet om Jezus Christus te volgen, sporen sprekers op wereldwijde conferentie aan

Salt Lake City - De participatie van vrouwen vergroten, de jeugd versterken en hernieuwde inzet om Jezus Christus te volgen, waren de thema´s die werden benadrukt in de toespraken en aankondigingen op de halfjaarlijkse algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Op 5 en 6 oktober 2019 werden vijf conferentiebijeenkomsten gehouden. Die vonden plaats in het 21.000 zitplaatsen tellende conferentiecentrum in Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah. Via satelliet-, radio-, televisie- en internetuitzendingen en gedrukte publicaties bereikten de sprekers wereldwijd naar schatting miljoenen mensen.

1
President Russell M. Nelson sprak tot de vrouwen van de kerk tijdens de vrouwenbijeenkomst van de 189e halfjaarlijkse algemene conferentie van 5 oktober 2019.

Inbreng van vrouwen gewaardeerd

Rechtschapen vrouwen in de kerk spreken en onderwijzen met macht en gezag van God, aldus Russell M. Nelson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Vrouwen die de leer van Christus onderwijzen en aan de raden van de kerk deelnemen, zijn essentieel en nooit voor de sier, voegde hij eraan toe.

Voorafgaand aan de hoofdbijeenkomsten van de conferentie kwamen de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk bijeen om door het Eerste Presidium geïnstrueerd te worden. President Russell M. Nelson informeerde hen over een nieuw kerkbeleid over getuige zijn bij verordeningen, zoals de doop in kerken en tempels. Deze veranderingen zijn bedoeld om gezinnen meer bij verordeningen te betrekken, legde president Nelson tijdens de conferentie uit.

President Nelson kondigde voor het eerst tijdens de vrouwenbijeenkomst van de conferentie plannen aan om extra tempels te bouwen. De aankondiging van vier nieuwe tempels in de Verenigde Staten en een in Sierra Leone, Papoea-Nieuw-Guinea, de Filipijnen en Guatemala brengt het totale aantal tempels dat in bedrijf, aangekondigd of in aanbouw is, op 217 wereldwijd.

jeugd
Heiligen der laatste dagen over het Temple Square op weg naar de 189e halfjaarlijkse algemene conferentie van 5 oktober 2019.

De jeugd versterken

Ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen en zuster Bonnie H. Cordon, algemeen jongevrouwenpresidente, hebben beleidsaanpassingen om de jeugd te versterken toegelicht.

Plaatselijke bisschoppen zullen de jeugd directer leiden en begeleiden, zei ouderling Cook. Jongemannenpresidiums bestaande uit volwassen mannen die op gemeentelijk niveau leidinggeven aan jongemannen zijn opgeheven. Al meer dan een eeuw lang zijn meisjes volgens het kerkprogramma voor jongevrouwen in drie klassen verdeeld. Vanaf nu worden de lessen georganiseerd op basis van de behoeften van elke afzonderlijke gemeente, legde zuster Cordon uit.

tempel
Het Temple Square is gevuld met heiligen der laatste dagen die uit vele landen zijn gekomen om de 189e halfjaarlijkse algemene conferentie van 5 oktober 2019 bij te wonen.

Jezus Christus volgen

Net als andere volgelingen van Jezus Christus zoeken heiligen der laatste dagen altijd naar manieren om anderen te helpen, te verheffen en lief te hebben, zei president Nelson tegen de toehoorders. Een van de initiatieven van de kerk die hij toelichtte, was de hulp aan vluchtelingen. Alleen al in 2018 heeft de kerk in 56 landen noodvoorraden aan vluchtelingen geleverd. Daarnaast zijn er veel kerkleden die zich vrijwillig inzetten voor de integratie van vluchtelingen in een ander land.

Echte discipelen van Jezus Christus houden van God en zijn kinderen zonder er iets voor terug te verwachten, zei ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen. Zuster Reyna I. Aburto, tweede raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium, moedigde de conferentiegangers aan het pad van de Heiland te volgen en meer met hun medemens begaan te zijn. Ouderling Hans T. Boom van de Zeventig nodigde de aanwezigen uit om uit de duisternis in het licht te stappen en zei dat het evangelielicht voor warmte en genezing zal zorgen.

Recente programma’s en aankondigingen in de kerk moeten worden gezien als een onderling samenhangende inspanning om de leden op Jezus Christus te helpen bouwen, legde ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen uit.

koor
Een koor van heiligen der laatste dagen uit Provo (Utah) zingt met gebarentolken voor de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 189e halfjaarlijkse algemene conferentie van 5 oktober 2019.

Leidinggevenden

Een van de veranderingen in de kerkleiding die op de algemene conferentie werd aangekondigd, was de ontheffing van ouderling Wolfgang Pilz als gebiedszeventiger. Hij is geroepen als tempelpresident van de Frankfurttempel (Duitsland). Zijn vrouw, Karin Pilz, zal als tempelmater werkzaam zijn.