Herziening mormoonse lofzangen en kinderliedjes

  Nieuwe gewijde muziek in het teken van wereldwijde kerk

  Twee boeken met gewijde muziek van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zullen spoedig aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Er is een brief naar kerkleiders in de hele wereld gestuurd waarin de herziening van ‘Lofzangen’ en ‘Kinderliedjes’ aangekondigd wordt.

  De nieuwe muziekbundels worden in de loop van de komende jaren samengesteld om leden te verenigen en in de behoeften van leden overal ter wereld te voorzien. Er worden lofzangen en liedjes voor uitgekozen die in de leerstellingen van het evangelie onderrichten.

  Op aanwijzing van het Eerste Presidium zijn er comités samengesteld om herzieningen aan de huidige muziekbundels voor te stellen.

  De muziek wordt in één zangboek en één boek Kinderliedjes bijeengebracht die in alle talen dezelfde lofzangen en kinderliedjes bevatten. Naast de boeken wordt er ook nieuwe audio van de lofzangen en liedjes opgenomen. De muziek zal online beschikbaar zijn wanneer de boeken uitgebracht worden. Er zullen geen volksliederen in de nieuwe zangboeken opgenomen worden.

  Vanaf het begin van de herstelling is gewijde muziek belangrijk voor de leden van de kerk geweest. Het huidige zangboek werd in 1985 herzien.

  Digitaal zullen er bovendien meer lofzangen en liedjes aangeboden worden die mensen in bepaalde taalgebieden specifiek aanspreken.

  Nieuwe lofzangen, kinderliedjes, teksten zonder muziek of muziek zonder tekst kunnen op newmusic.lds.org ingestuurd worden. Ieder persoon mag maximaal vijf lofzangen en vijf kinderliedjes insturen. Men kan met behulp van een online-enquête ook feedback over de huidige muziek geven.Nieuwe inzendingen moeten uiterlijk 1 juli 2019 binnen zijn.

  Componisten of tekstschrijvers moeten met hun LDS-account een profiel aanmaken om muziek of tekst in te sturen. Iedereen (kerklid of niet) kan op ldsaccount.lds.org gratis een LDS-account aanmaken.