Het bekeringsverhaal van Koen

  Het bekeringsverhaal van Koen

  uit: De universiteitskrant van Groningen 20 juni 2014

  uit: De universiteitskrant van Groningen 20 juni 2014

  Stoffig en wetenschappelijk achterhaald? In tegendeel, religie is juist heel praktisch en actueel, vindt Koen van de Glind. Hij liet zich dopen in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en is nu mormoon.

  Hij begint met een kort gebed en daarna steekt hij van wal. Al sinds zijn jeugd is Koen op zoek naar antwoorden op de grote vragen van het leven. ‘Wat is goed, wat is kwaad, en natuurlijk de grote waarom-vraag.’ In zijn zoektocht naar antwoorden koos hij voor de studie filosofie, in de hoop ze daar te kunnen vinden. Maar jaren studeren later bleef de vraag staan. Waarom leven we?

  Boek van mormon

  Boek van mormon

  Toen werd hij een paar maanden geleden aangesproken door twee zusters, zoals vrouwelijke leden van de mormoonse kerk genoemd worden, die hier op missie waren. Hij nodigde ze uit en zij gaven hem het boek van Mormon, waarna ze wekelijks afspraken om over het geloof te praten. ‘Naar aanleiding daarvan ben ik samen met ze gaan bidden. 'En ik voelde dat ik bevestiging kreeg, mijn hart ging sneller kloppen'. 'Er gebeurde iets met mij.’

  In de vensterbank achter hem staat een grote pot met aarde waaruit een klein eikentwijgje steekt. Kort voor zijn ontmoeting met de zusters vond hij tijdens een wandeling een eikeltje en besloot deze te planten. ‘Het is wel mooi hoe die ontwikkeling eigenlijk synchroon loopt met die van mij. Zoals die nu langzaam wortel schiet, groei ik ook in het geloof. Bijzonder hoe er uit één eikel toch iets moois kan opbloeien’, lacht hij.

  Inmiddels heeft hij zich dus laten dopen en wordt hij in de kerk aangesproken met broeder Van de Glind, al heet hij voor vrienden en ouders nog steeds gewoon Koen. Het is eigenlijk best hard gegaan, vindt hij. ‘Dat werd ook in mijn doopdienst nog gezegd. Al zou je ook kunnen beweren dat dit een stap is in een zoektocht die al jaren duurt. Het is trouwens niet zo dat die zoektocht nu afgelopen is, die zal mijn hele leven nog duren.’

  Realistisch en praktisch

  Realistisch en praktisch

  Dat er mensen zijn die geloof zien als een manier om jezelf voor de gek te houden kan hij begrijpen, hij behoorde zelf tot die groep, maar daar is hij het niet meer mee eens. ‘De mormoonse kerk is realistisch, ook door geloof is er nog steeds pijn en ellende, maar wij zien het als een levenslange uitdaging om meer te worden zoals Hij. De grootste en moeilijkste uitdaging.'

  ‘Voor veel mensen houdt geloven op bij de erkenning dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. Zij geloven met hun geest, maar de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen brengt dat ook in praktijk. Christus is het beste voorbeeld van hoe te leven en door zijn offer hebben wij de vrijheid gekregen dagelijks ervoor te kiezen zijn voorbeeld te volgen.’

  Niet feilloos

  Niet feilloos

  De vrijheid te kiezen? Maar waarom mogen mormonen dan geen drugs, alcohol, tabak of zelfs koffie gebruiken? ‘Ook dat is uiteindelijk een keuze van henzelf. Drugs en alcohol kunnen op het moment van gebruiken fijn aanvoelen, dat weet ik ook, maar op de lange termijn wil je die rotzooi helemaal niet in je lichaam hebben. Bovendien voegt het uiteindelijk ook niets toe aan je leven, het versterkt slechts dingen die je al in je hebt tegen een prijs. En ik kan je zeggen dat sinds ik daarmee gestopt ben, ik ook echt meer uit mezelf kan halen dan voorheen.’

  Het dogmatische dat hij ziet binnen het christendom en in andere religies staat hem niet aan. ‘Je ziet dat de katholieke kerk bijvoorbeeld nauwelijks verandert door de jaren heen, dat werkt niet. De bijbel bestaat ook uit verhalen van 2000 jaar geleden, en bovendien is het boek in de loop der eeuwen door de kerk en door alle vertalingen gecorrumpeerd geraakt.’

  Het mormoonse geloof is een levende religie, meent hij. Hij benadrukt dat het boek van Mormon ook niet slechts een interpretatie is van de bijbel. ‘Het is echt een nieuw geschrift, wat directer dan de bijbel en meer voor deze tijd'. In de inleiding van het boek van Mormon wordt bijvoorbeeld erkend dat er fouten in kunnen staan, omdat het boek het werk van mensen is.’

  ‘Wij mensen zijn immers niet feilloos en het boek van Mormon dus ook niet. We weten simpelweg niet alles, maar worden daarom juist aangespoord steeds weer dingen te leren en te onderzoeken. “Zoek uw wijsheid in alle boeken”, wordt gezegd. Dit is dus ook een oproep aan alle mensen die het gevoel hebben dat ze meer willen weten over het geloof dit gevoel ook echt te onderzoeken. Ik heb uiteindelijk de daad bij het woord te voegen en mij te laten dopen.’

  Ervaring is mijn leidraad

  Ervaring is mijn leidraad

  Hij realiseert zich dat sommige wetenschappers het concept vrije keuze weerleggen, en dat rationeel zelfs alles in twijfel te trekken valt (inclusief de ratio), maar Koen ziet zichzelf uiteindelijk als pragmatist. ‘Ervaring is mijn leidraad. Toen ik in aanraking kwam met het geloof had ik het kapot kunnen redeneren, maar ben ik het onderzoekend en met open vizier tegemoet gegaan. Wat voor wetenschapper zou ik zijn als ik dat niet deed?’

  ‘Ik weet dat sinds ik ben gaan lezen, ik ten goede veranderd ben en mijn leven is verbeterd. Die ervaring zou ik het liefst met iedereen delen, daarom nodig ik iedereen uit om zelf de proef op de som te nemen!