Het geloof van de Europese heiligen

Het geloof van de Europese heiligen

Boodschap van de gebiedsleiding

TeixeiraJA_200x250.jpg

Ouderling José A. Teixeira (Portugal)
Gebiedspresident Europa


We tonen ons geloof in de Heer Jezus Christus door onze keuzes, vooral in tijden van tegenspoed.  Door de roede van ijzer vast te houden, oogsten de trouwe Europese heiligen de vruchten die de Heer hun belooft en worden ze zowel op geestelijk als stoffelijk gebied zelfredzamer.

Moldavië

Moldavië

Serghei en Mariana vonden het herstelde evangelie toen ze negentien waren.  Serghei behaalde een mastersdiploma in rechten en Mariana ging op zending, waarna ze besloten hun gezin in Moldavië te stichten, hoewel veel jonge leden al geëmigreerd waren.  Ze leven van zijn inkomen ‘zodat ons thuis evangeliegericht kan zijn — een veilige plek waar de moeder in het evangelie onderwijst.’
‘Het was moeilijk met slechts één kostwinner, maar na de beproeving van ons geloof heeft God ons met voldoende welvaart gezegend.’
‘Mijn collega’s weten dat ik ’s zondags niet werk.  Op mijn 28e stond ik aan het hoofd van het Moldavische kantoor van een buitenlands advocatenkantoor. Dat was onverwacht omdat ik na mijn studies op zending gegaan was.  Ik was bang dat ik na die twee jaar mijn opleiding vergeten zou zijn en dat niemand me nog zou aannemen.  Maar op mijn 28e besefte ik dat de Heer me het tienvoudig vergoedde.  Ik was de jongste advocaat van het land, aan het hoofd van een buitenlands advocatenkantoor.  Nu ben ik dertig en voel ik me gezegend omdat ik deze positie bekleed.’Tsjechië

Tsjechië

Václav en Martina Ŝindýlkovi werden vlak voor de val van het staatssocialisme als pasgehuwd stel lid van de kerk. Ze kregen zowel met voor- als tegenspoed te maken bij het opvoeden van vijf kinderen in een land waar twee kinderen min of meer de norm is. ‘Het evangelie is het beste geschenk dat we onze kinderen kunnen geven’, zegt Václav. ‘In een samenleving waarin financieel overleven twee werkende ouders vergt, hechten wij waarde aan eeuwige gezinsbanden. Ik koos ervoor om dicht bij huis te werken en daardoor minder te verdienen, omdat tijd doorbrengen met het gezin onze prioriteit is.  Mijn vrouw blijft thuis en zorgt voor een sterke gezinsband.  We betalen een volledige tiende en komen altijd rond.  Onze kinderen zien dat we actief in de kerk zijn en dat motiveert hen om mee te gaan.  Maar de echte sleutel tot rechtschapen voorspoed is regelmatig naar de tempel gaan.  De Geest spoort ons aan om aardiger en liefdevoller met elkaar om te gaan.’  Drie van hun kinderen hebben al een zending vervuld.

            IJsland

    IJsland

De achttienjarige Karolina Gudnason uit IJsland bereidt zich voor op een zending. Ze deed niet mee aan het traditionele drankfestijn na de diploma-uitreiking. Ze sloeg het aanbod van haar vrienden beleefd af.  ‘Zonder bier kun je geen plezier hebben’, zeiden ze afkeurend. ‘Hoewel sommigen niet begrepen waarom ik niet meedeed, kreeg ik ook de gelegenheid om mijn getuigenis te geven aan anderen die wel luisterden.’  Karolina getuigt dat ‘moed, en niet de gulden middenweg’, zoals president Monson bevestigt, ons mogelijkheden tot zendingswerk biedt. 

            Italië

  Italië

Broeder Angelo Melone, bij wie lymfoomkanker vastgesteld is, was vastberaden om tijdens de behandeling elke zondag het ziekenhuis te verlaten om naar de kerk te gaan. Angelo werd dankzij zijn geloof genezen. Zijn moedige voorbeeld inspireerde een jonge onderzoeker om lid van de kerk te worden. 
Later kreeg broeder Melone de ingeving om zijn gezin op een aardbeving in L’Aquila voor te bereiden.  Op 6 april 2009 werd zijn woning, enkele kilometers van het epicentrum, verwoest.  Zijn gezin ontkwam met enkele documenten en levensbenodigdheden. De nacht ervoor had een andere auto zijn parkeerplaats ingenomen, en dus had hij zijn auto wat verder geparkeerd.  Zijn auto werd gespaard, terwijl de andere auto volledig verwoest werd.  Zijn gezin en drie andere gezinnen van leden vonden er onderdak in terwijl ze op reddingswerkers van de kerk wachtten.
Zijn zevenjarige dochter maakte een tekening van hun vernielde woning… ‘Het huis Melone, vernield door de aardbeving’.  Hij stelde haar gerust: ‘Het huis Melone is op de rots van het evangelie gebouwd en kan niet verwoest worden.’  Dat gaf haar hoop en ze kon weer glimlachen.Dit zijn slechts enkele van de vele getuigenissen van de trouwe heiligen in het gebied Europa.  Ik getuig dat we zelfs in tegenspoed vreugde kunnen vinden als we getrouw blijven.