Het heilswerk met behulp van technologie bespoedigen

  Het heilswerk met behulp van technologie bespoedigen

  Boodschap gebiedsautoriteit

  Boodschap gebiedsautoriteit
  Ouderling Robert A. Dryden
  Gebiedszeventiger
  DrydenRA_200x250.jpg


  Gebiedszeventiger

  Een aantal jaren geleden zei een priesterschapsleider in onze ring het volgende: ‘We stoppen al onze tijd in het zoeken van onderzoekers, terwijl we de technologie zouden moeten gebruiken om ze naar ons te laten komen.’ Nu de apostelen en profeten ons aansporen het internet te gebruiken om het evangelie te verkondigen, zie ik in hoe belangrijk zijn opmerking toen was. In juni 2013 zei president Monson: ‘De tijd is nu aangebroken voor de leden en zendelingen om de handen ineen te slaan en in de wijngaard van de Heer te werken en zielen tot Hem te brengen. Hij heeft ons de middelen gegeven om op talloze manieren zendingswerk te doen, en Hij zal onze inzet zegenen als wij in geloof zijn werk uitvoeren.’  

  In de aprilconferentie van 2014 raadde broeder Ridd van het algemeen jongemannenpresidium ons aan om de technologie te gebruiken. Hij zei: ‘Het goddelijke doel van de technologie is het bespoedigen van het heilswerk. De Heer verwacht dat je deze geweldige hulpmiddelen gebruikt om zijn werk te bevorderen, om het evangelie te verkondigen op een manier waar mijn generatie alleen maar van kon dromen. Vroegere generaties hadden een invloed op hun buren en hun naaste omgeving, maar jullie kunnen dankzij het internet en de sociale media veel verder gaan en de hele wereld bereiken.’ 

  In heel Europa zien we leden de technologie gebruiken om het heilswerk te bespoedigen. Neem nu de hoge raad van de ring Canterbury in Engeland. Zij stuurden de kerkvideo ‘Dankzij Hem’ naar 180 vrienden die geen lid van de kerk waren met de uitnodiging om de video ook aan anderen te tonen.

  De Zwitserse Naomi gebruikte de sociale media om haar familieleden en vrienden die geen lid van de kerk waren een uitnodiging voor haar afscheidsdienst vóór haar zending te sturen. Ruim tachtig mensen die ze uitgenodigd had, woonden de dienst bij. Veertig van hen kwamen voor het eerst naar de kerk!

  Veel leden gebruiken de sociale media ook om hun vrienden en familieleden op een ongedwongen en liefdevolle manier op afscheids- en welkomstdiensten, doopdiensten, wijkfeestjes, de naamgeving van een baby, de algemene conferentie en andere kerkevenementen uit te nodigen.

  Die voorbeelden zijn nog maar het begin. Elke inspanning die we doen om het evangelie te verkondigen, versterkt getuigenissen en bouwt de kerk op. Wat kunt u doen om het evangelie online te verkondigen? Het is makkelijker en veel leuker dan u denkt. Hier zijn enkele ideeën.

  Op Facebook, Twitter, Google+ en YouTube kunt u veel van de officiële websites van de kerk zoals de Facebookpagina van de kerk, The Mormon Channel, Mormon.org, Mormon Messages, LDS Youth enzovoort ‘leuk vinden’ en volgen.

  U kunt op de sociale media een citaat, afbeelding of filmpje dat u raakt op een van deze officiële kerkwebsites delen en er een opmerking bij plaatsen waarom u het zo interessant vindt. Wees online altijd eerlijk en uzelf.  Ouderling Ballard heeft gezegd: ‘Met de nieuwe technologische middelen kunt u het werk van de Heer bevorderen door mee te doen aan de discussie over de kerk.’

  Maak uw eigen profiel aan op http://www.mormon.org/create. Deel het vervolgens met uw vrienden, plaats een link in uw e-mailhandtekening, of post er een via de sociale media enzovoort.

  Ter voorbereiding op de maand van uitnodiging in december doet u er goed aan om in de gaten te houden welke van uw vrienden die geen lid van de kerk zijn uw geestelijke of gezinsgerichte posts op de sociale media ‘leuk vinden’ en er positief op reageren. Bid om te weten welke van die vrienden u kunt uitnodigen om samen met u naar de kerk te gaan.

  Voor meer ideeën kunt u naar lds.org gaan en ‘sharing the gospel online’ in het zoekveld typen. Vraag de jongeren of jonge alleenstaanden van uw wijk om raad als u hulp nodig hebt met deze ideeën.

  Het evangelie en de kennis van onze Heiland zijn de bron van zoveel gemoedsrust en vreugde voor wie ze aanvaarden. Dat dienen we aan de wereld uit te dragen.

  Mijn vrouw en ik spraken onlangs met een geweldige man over het evangelie. Het was ontnuchterend dat hij nog nooit van de kerk gehoord had. De technologie is echt een werktuig dat we in gehoorzaamheid aan de oproep van de Heer doeltreffender dienen te gebruiken om zijn kerk ‘tevoorschijn te brengen uit de donkerheid en uit de duisternis’.  Ik bid dat God ons zal zegenen als we met heel ons hart anderen de hand reiken en hun zijn evangelie verkondigen.