Om ons tot Hem te brengen

  To Bring us to Him

  Download de PDF

  Plan | Kaartje

  Visie

  ‘Ik [zou] willen dat u tot Christus komt […] en deelhebt aan zijn heil en de kracht van zijn verlossing.’

  OMNI 1:26
  Prioriteiten

  Prioriteiten

  • De profeet volgen
  • Een vriend voor de avondmaalsdienst uitnodigen
  • Een naam van een voorouder naar de tempel meenemen

  Doelen

  • De toespraken van de algemene conferentie doornemen.

  • Ons voornemen om de leringen van de profeet na te leven en onze inspanningen elke sabbat evalueren.

  • Gebedsvol bedieningskansen zoeken.

  • Onze vrienden uitnodigen om bij ons thuis, in de avondmaalsdienst en andere bijeenkomsten meer over Christus te weten te komen.

  • Kerkboodschappen online met onze vrienden delen.

  • In de wijkraad bespreken hoe we de vooruitgang van onze nieuwe vrienden kunnen bevorderen.

  • Ons geloof in Jezus Christus versterken door de sabbat te heiligen en zo leven dat we een tempelaanbeveling waardig zijn.

  • Met FamilySearch vaststellen voor welke voorouders we tempelverordeningen kunnen verrichten.

  • Onze familienamen mee naar het huis van de Heer nemen en anderen helpen om hetzelfde te doen.

  Family

  Indicatoren van vooruitgang

  Leidinggevenden in de ring en in de wijk kunnen de vooruitgang aan de hand van deze kernindicatoren op het kwartaalrapport meten:

  • Bedieningsgesprekken
  • Aantal begiftigde leden met een geldige tempelaanbeveling
  • Opkomst in de avondmaalsdienst
  • Leden die namen van voorouders voor tempelverordeningen ingediend hebben

  Toepassing

  De specifieke dingen die leden moeten doen om personen en gezinnen bij het heilswerk te betrekken, vormen een belangrijk onderdeel van het gebiedsplan.

  Leidinggevenden: Leden van de coördinerende raad, ringraad en wijkraad bepalen onder gebed specifieke stappen waarmee de visie, prioriteiten en doelen van het gebied bereikt worden. We vragen leidinggevenden om onder gebed personen te selecteren aan wie ze aandacht zullen schenken.

  Personen en gezinnen: We vragen personen en gezinnen om op een kaartje concrete, meetbare doelen te schrijven, waarmee ze gericht meewerken aan de drie prioriteiten van het gebiedsplan.

  Verantwoordelijkheid en follow-up: Gebiedszeventigers sporen ringpresidenten aan om het gebiedsplan op een zinvolle manier toe te passen. Ze polsen hen regelmatig over hun vooruitgang. Ringpresidenten sporen op hun beurt bisschoppen aan om samen met de leiders van de priesterschap en hulporganisaties het gebiedsplan toe te passen. Ze polsen hen over hun vooruitgang en moedigen hen aan.