Het ‘Social Dilemma’

Rainier Gfeller

We leven in een tijd van desinformatie. Dat is een van de stellingen in een documentaire die ik laatst zag: The Social Dilemma. Waar komt deze desinformatie vandaan? Er zijn op dit moment 50 ontwikkelaars (in teams werkzaam bij oa Google en Facebook), die met hun beslissingen invloed hebben op 2 miljard mensen. Dit is nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van de mensheid. Dat geeft een zekere morele verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die verder gaat dan enkel een goed product leveren. 

Internet en Social Media zijn een bron van informatie. We mogen dankbaar zijn voor de uitvinding van deze technieken. Het is niet voor niets dat de Heer ons heeft geïnspireerd om voor het zendingswerk gebruik te maken van deze media. Onze lieve zuster Germeraad, die via Facebook in contact kwam met de zendelingen, is daar een prachtig voorbeeld van. 

Maar internet en Social Media zijn ook een bron van desinformatie. Alles wat je doet, waarop je klikt, wat je bekijkt, alles wordt gelogd en genereert data. Dit wordt in modellen gegoten en daardoor kunnen voorspellingen worden gedaan. Adverteerders zijn de klanten van het product. Zij betalen ervoor, wij niet. Het product is onze aandacht en onze veranderende gedragscode. Adverteerders willen je aandacht om je gedrag te veranderen. Om dit succesvol te doen heb je data nodig. Social media bieden adverteerders de zekerheid van data om succesvol gedrag te beïnvloeden. 

Ontwikkelaars denken hierover na: hoe kun je gedrag beïnvloeden om mensen dingen te laten doen? Een stuk gereedschap ligt ergens tot je het nodig hebt, maar social media doen dat niet: zij trekken en vragen aandacht. Ze trekt mensen uit elkaar, verspreiden desinformatie waardoor je niet meer weet wat waar is. Ze trainen een volledige generatie om een 'digitale speen' te hebben. Dit is van invloed op heel veel aspecten in het leven; van de Amerikaanse presidentsverkiezingen tot het individuele kind dat uren achter YouTube zit.

Het gebruik van sociale media is onlosmakelijk verbonden met beoordeling. Wij ontvangen positieve of negatieve reacties op onze bijdragen. Veel personen zijn gevoelig voor de beoordelingen die over hun bijdragen op sociale media gegeven worden. Maar omdat het ontvangen van positieve beoordelingen verslavend kan werken, kan je in een vicieuze cirkel terecht komen. Je plaatst herhaaldelijk nieuwe bijdragen om positieve beoordelingen te blijven ontvangen. Een gebrek aan positieve reacties kan gevoelens van onzekerheid of negativiteit oproepen.

Wat kunnen wij hier nu aan doen? In het jaar dat Alma, de zoon van Alma, Nephihah aanstelde als eerste opperrechter over het volk van Nephi, ontstond er veel ongerechtigheid binnen de kerk. Alma besloot daarom om zich volledig op zijn hoge priesterschap te richten. In Alma 5 lezen we de meeslepende toespraak, die Alma vervolgens tot het volk houdt. In vers 38 zegt hij: 

‘Zie, ik zeg u dat de goede herder u roept; ja, en met zijn eigen naam roept Hij u, welke de naam van Christus is; en indien u niet wilt luisteren naar de stem van de goede herder, naar de naam waarmee u wordt geroepen, zie, dan bent u niet de schapen van de goede herder.’

Als de Heer roept en zijn stem laat horen, dan zullen de schapen alleen komen als ze hem kennen. Degenen die niet luisteren en dus niet willen horen zullen de Heer niet kennen en de Heer zal hen niet kennen. Het kennis nemen van elkaar werkt blijkbaar van twee kanten en alleen als die kennis wederzijds is, is er sprake van een relatie.

Broeders en zusters, ik ben enthousiast om in Zoetermeer te kunnen dienen. In deze wereld van desinformatie is het mijn doel om de stem van de Heer luid te laten gelden. Ik bid dat wij onze harten voor elkaar zullen openen in deze periode waar afstand het nieuwe normaal is. Door te luisteren naar geïnspireerde toespraken en door te lezen in de schriften weet ik zeker dat wij de Heer kunnen leren herkennen.