Hoe we door gebed met God kunnen communiceren

Mormonen, ook wel heiligen der laatste dagen genoemd, weten dat we altijd en overal tot God kunnen bidden. Mormonen geloven dat God gebeden nog altijd hoort en verhoort.
Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen weten dat we altijd en overal tot God kunnen bidden. We geloven dat God gebeden nog altijd hoort en verhoort.

Wat wordt in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen over gebed onderwezen?

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat gebed communicatie tussen God, onze hemelse Vader, en onszelf is. Onze hemelse Vader wil dat wij elke dag tot Hem bidden, zowel afzonderlijk als in gezinsverband. Heiligen der laatste dagen geloven dat God wil dat wij ‘tot Hem bidden en niemand anders’. (‘Prayer’, Gospel Topics, topics.churchofjesuschrist.org.) Heiligen der laatste dagen onderwijzen, net zoals in de Bijbel staat, dat Jezus in zijn tijd op aarde heeft uitgelegd dat we in zijn naam tot onze hemelse Vader horen te bidden (zie Johannes 16:23). Het gebed is voor heiligen der laatste dagen zowel een gebod van God als een gelegenheid om persoonlijk met Hem te communiceren.

Hoe behoor ik te bidden?

Om in ons gebed ons respect en onze liefde voor God te tonen, knielen we, buigen we ons hoofd en sluiten we onze ogen. Heiligen der laatste dagen geloven dat we bij het bidden in gedachten moeten houden dat we tegen onze Vader in de hemel spreken, en dat we liefdevolle, respectvolle taal horen te gebruiken.

 

Heiligen der laatste dagen onderwijzen dat er kracht schuilt in hardop bidden. En in de Schriften worden we aangespoord om ook in afzondering te bidden zodat we onze ware gevoelens tegenover God kunnen uiten (zie Mattheüs 6:6–7; Alma 34:17–27). We kunnen echter altijd en overal tot God bidden. Heiligen der laatste dagen geloven dat zelfs een gedachte een gebed kan zijn als die tot God is gericht. (Zie Gids bij de Schriften, ‘Gebed’, schriften.churchofjesuschrist.org.)

 

Heiligen der laatste dagen geloven dat wanneer we bidden we vanwege onze vele zegeningen onze dankbaarheid jegens onze hemelse Vader dienen te uiten. Zoals een kerkleider heeft opgemerkt: ‘De gebeden die voor mij het meest zinvol en geestelijk waren, bestonden uit vele uitingen van dankbaarheid met maar weinig of geen vragen.’ (David A. Bednar, ‘Bid altijd’, Liahona, november 2008, 42.) Een kerklering stelt dat alles wat we hebben van God komt en dat we Hem zelfs tijdens onze moeilijkste momenten nog steeds voor onze zegeningen kunnen danken.

 

In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt onderwezen dat onze hemelse Vader wil dat we Hem tijdens ons gebed om dingen vragen die we nodig hebben. Jezus Christus heeft gezegd: ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden’ (Mattheüs 7:7–8). Heiligen der laatste dagen geloven dat we bij het bidden onze hemelse Vader kunnen vragen om ons te helpen met onze lichamelijke, emotionele, geestelijke en andere behoeftes. Heiligen der laatste dagen geloven ook dat God, als onze liefhebbende Vader, ons wil helpen en ons elke zegening zal geven die nuttig voor ons is. Als we echter onze hemelse Vader om zegeningen vragen, zouden we moeten bidden dat zijn wil gebeurt en alles in het werk stellen om de gevraagde zegeningen te verdienen.

Vraag het aan God – Beantwoordt God mijn gebeden? Dieter F. Uchtdorf legt uit hoe we kunnen nagaan of God naar onze gebeden luistert.

Welke zegeningen vloeien uit gebed voort?

Heiligen der laatste dagen geloven dat bidden tot veel zegeningen leidt. In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt onderwezen dat we Gods liefde voor ons kunnen voelen als we bidden. We zijn dankbaar als we aan onze vele zegeningen denken. We ondervinden meer geluk en gemoedsrust als we ernaar streven onze wil in overeenstemming met de wil van God te brengen. We worden met meer geduld en geloof gezegend. We kunnen de invloed en leiding van de Heilige Geest voelen. Wanneer we bidden, doet God de vensters van de hemel open en geeft Hij ons de zegeningen die Hij ons al wilde geven en waar we alleen maar om hoefden te vragen om ze te ontvangen. We kunnen ook anderen tot zegen zijn als we onze oprechte smeekbeden voor hun welzijn tot God uitspreken.

Meer informatie over Gods plan voor u

Lees op KomTotChristus.org verder over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en wat we over het gebed geloven.