Huldebetuigingen aan president Thomas S. Monson

Huldebetuiging van zijn raadgevers

President Thomas S. Monson was een machtige profeet van God en we zijn vereerd de afgelopen tien jaar aan zijn zijde te hebben gediend.

Zijn verreikende en veelzijdige bediening heeft de levens van mensen uit alle lagen van de bevolking op opmerkelijke manieren geraakt. Als gevolg hiervan zal de nalatenschap van president Monson nog vele generaties lang een invloed ten goede blijven in de levens van talloze individuen en families.

Voor zijn familie betuigen we onze oprechte condoleances en liefde.

Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf

Huldebetuiging van het Quorum der Twaalf Apostelen

Wij, het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, drukken eensgezind ons oprechte gevoel van verlies uit bij het overlijden van president Thomas Spencer Monson. Hij was onze profeet, onze leider, onze broer en onze beste vriend.

President Monson leefde een uitzonderlijk leven in dienst van anderen. Hij diende meer dan 54 jaar als apostel, waarvan de laatste tien jaar als president van de kerk. Vanaf zijn vroegste dagen van kerkdienst tot het einde van zijn getrouwe bediening, faalde hij er nooit in om in woord en daad getuige te zijn van de waarheid van het herstelde evangelie en van de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus.

We zullen zijn wijsheid, zijn leiderschap, zijn zinvolle voorbeeld en zijn liefdevolle vriendelijkheid missen. We verheugen ons echter in zijn hereniging met zijn geliefde Frances, met andere familieleden die eerder zijn geweest, en met de profeten van God, bij wie hij nu staat, die hem zijn voorgegaan in de dood. Als zijn mededienaren herhalen we de woorden van de Meester: 'Goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar. Kom binnen in de vreugde van uw Heer '(Mattheüs 25:21).