Indexeren voor FamilySearch: waarom and hoe?

  Indexeren voor FamilySearch: waarom and hoe?

  Heeft u FamilySearch al gebruikt om gegevens over voorouders te vinden? Geboorten,dopen, huwelijken, overlijden, bevolkingsregisters en meer. Zo ja, weet u hoe die namen daar gekomen zijn?

  De namen zijn op FamilySearch te vinden omdat vele vrijwilligers over de hele wereld hebben geholpen met het indexeren van gegevens. Indexeren is het overzetten van gegevens uit akten naar een bestand dat door de computer kan worden gelezen. Iedereen kan gratis gebruikmaken van deze gegevens. Het is een geweldige hulp bij het zoeken naar ons voorgeslacht.

  Wat is indexeren en wat gebeurt er daarna?

  Op het moment wordt er aan 4 projecten voor Nederland en België gewerkt. Drie van de projecten bevatten akten van de burgelijke stand. Eén project bevat indexkaarten van de Waalse kerk. Elk project is verdeeld in batches. Het indexatie proces is verdeeld in de volgende onderdelen:

  1. Indexeren: Vrijwilligers gebruiken een computer of tablet, halen een batch naar binnen, lezen de akten en typen de gevraagde informatie in velden. Als de batch klaar is wordt hij ingediend.
  2. Review: De reviewer kijkt naar wat de indexeerder heeft ingevuld en verbetert waar nodig.  
  3. Publicatie: Periodiek brengt FamilySearch de informatie in het bestand en zijn de gegevens beschikbaar voor hen die er naar zoeken.

  Er zijn vele projecten in verschillende talen, maar als Nederlandstalige vind ik het fijn om met de Nederlandse projecten te helpen. Kennis van de taal, voornamen, achternamen en plaatsnamen komt goed van pas wanneer het schrift onduidelijk is. Om elkaar te helpen hebben we een Facebook-groep opgericht. Het is geen officiele groep van FamilySearch, maar we leren van- en delen informatie met elkaar. De groep heet: Nederland en Vlaams België: Indexeren van akten voor FamilySearch. (https://www.facebook.com/groups/1272731279474017/).

  Heeft u een computer/tablet en internet, dan kunt u helpen. We hebben Nederlands-talige mensen nodig! Er is training op het internet beschikbaar, maar wij kunnen ook helpen. We gebruiken Nederlands en Engels door elkaar, omdat sommige vrijwilligers niet voldoende Nederlands spreken om alles te begrijpen. U hoeft geen Engels te spreken om mee te doen! U kunt rustig even een kijkje nemen. Iedereen kan zien wat er in de groep gebeurt, maar alleen groepsleden kunnen berichten schrijven en reageren op vragen.

  Weinig tijd? Een batch hoeft niet in één dag af. De meeste batches kunnen binnen een uur gedaan worden. Ziet u het echt niet zitten of kan u het schrift niet lezen? Stuur de batch terug, dan kan iemand anders het doen. Indexeerders nemen allemaal deel aan een dienstbetoonproject van enorme omvang!

  Heeft u nog vragen? Stuur ons een berichtje!