Interview met Angelo Leman, de nieuwe president van de ring Antwerpen

Angelo Leman
Angelo Leman

Ik neem aan dat er leden zijn die u nog niet zo goed kennen, dus kunt u iets over uzelf vertellen.

‘Ik ben 45 jaar en ik ben bijna 20 jaar getrouwd met Candice Corrigan die in Zuid Afrika is geboren. Wij hebben samen 5 kinderen, 3 jongens en 2 meisjes. Ik was tot nu toe bisschop van de wijk Gent. Na mijn zending in Zuid Afrika werd ik geroepen als raadgever in het gemeentepresidium, secretaris en instituut leerkracht en ik had deze roepingen tegelijkertijd. Enige tijd daarna diende ik voor 9 jaar als gemeentepresident en daarna als raadgever in het ringpresidium. Maar ik denk dat het voor mij een grote uitdaging zal zijn om nu als ringpresident te dienen.’

Waarom denkt u dat?

‘Ik ben dislectisch en heb daarom veel moeite met schrijven en soms met lezen. Dat plaatst mij op bepaalde momenten in een moeilijke positie, maar ik vertrouw op de Heer dat Hij zwakheden sterk kan maken. Ik ben ook een introvert persoon en ik zal daarom geen grote groepen opzoeken want dat is voor mij heel stressvol. Maar gelukkig is de Heilige Geest er om mij te helpen en steunen en dat geeft mij veel kracht.’

U bent zo nederig om eerst uw mindere kanten te noemen, maar ik ben ervan overtuigd dat ook veel positieve kanten zijn die genoemd kunnen worden.

‘Ik werk heel graag met mijn handen om dingen te bouwen. Mijn hobby is koken en ik heb een talent om te fietsen en ik doe dat ook graag. Ook hou ik ervan om in de natuur te zijn.’

Familie Leman
Familie Leman

Ik neem aan dat wanneer u geroepen wordt als ringpresident dat men weet dat u een groot hart hebt voor iedereen.

‘Het evangelie probeer ik na te leven naar de kennis die ik op dit moment bezit en ik hoop dat ik die kennis zal verruimen zodat ik meer als mijn held Jezus Christus zal worden. Ik denk dat dit het doel van iedereen zou moeten zijn om dit te ontwikkelen.’

Wat hebt u op uw zending in Zuid Afrika geleerd?

‘Toen ik op zending ging was ik een jaar lid van de kerk en ik ontdekte dat er naast het geestelijke ook veel vriendschap en plezier in het zendingswerk was. Wij droegen op onze naambordjes de naam van Jezus Christus om de waarheid te verkondigen maar ook om vreugde te delen. Ik heb veel armoede gezien en dat gaf mij een nederige opstelling tegenover de kinderen van God in dat deel van de wereld. Ik heb bijzondere geestelijke ervaringen gehad maar ook geleerd om vreemde dingen te eten. Toen ik twee dagen in het zendingsveld was werd ik bij een Afrikaans gezin uitgenodigd voor een maaltijd, die op een bijzondere manier was bereid. Er werd een gekookt hoofd van een schaap op tafel gezet maar gelukkig wist ik voldoende van het slagersvak om de best eetbare delen te vinden.  Klaarblijkelijk moet je in Afrika ook zulke ervaringen op zending hebben.’

Wat is dan nu uw lievelingskostje?

‘Een goed gevulde aardappel met wat groenten, daar kan je mij altijd een plezier mee doen.’

Werkt u nog steeds in het slagersvak?

‘Na mijn zending begon ik bij een slagersbedrijf waar ik nu nog steeds werk. Op mijn zending heb ik geleerd om leiding te geven en dat helpt mij nog steeds om goed in mijn werk te funktioneren. Zonder die ervaring op zending had ik nooit kunnen doen wat ik nu doe.’

Wat zijn de doelstellingen die u hoopt te bereiken als ringpresident?

‘Deze vraag komt wat vroeg want ik wil dit ook met mijn raadgevers bespreken. Het accent zal liggen dat de broeders en zusters mogen voelen dat ze geliefd zijn door de Heiland Jezus Christus en zichzelf kunnen ontwikkelen als een kind van God. Wij zullen onder gebed en vasten de doelen bepalen en hoe wij de broeders en zusters hierbij kunnen helpen.’

Hoe verloopt het in zo’n weekend wanneer je als ringpresident wordt geroepen?

‘Een week voordat ik enkele jaren geleden als raadgevever in het ringpresidium werd geroepen was ik met mijn vrouw in de Londen tempel. Wij hadden toen beiden het gevoel dat ik bij de verandering in de ring zou worden betrokken, maar nu had ik dit gevoel niet en ik reed met mijn vrouw op mijn gemak naar het interview. Ik had een goed gesprek waarin ik drie namen voor mogelijke kandidaten als ringpresident gaf. Daarna werd ik gevraagd om met mijn vrouw in de buurt te blijven en een uur later werden wij gebeld om naar het kerkgebouw terug te komen. Toen wist ik dat ik geroepen zou worden als ringpresident. Mijn vrouw werd eerst voor een gesprek binnen geroepen en daarna ik. Het was heel overweldigend maar ik voelde een bijzondere uitstorting van de geest, wat mij zeer emotioneel raakte.’

Wordt je daarna onmiddellijk gevraagd wie je als raadgevers zou willen hebben?  

‘Mijn vrouw en ik kregen na het interview enige tijd om hierover na te denken. Ik voelde in die minuten sterk de geest van openbaring en ik weet zeker dat broeder Odro en broeder Boom door God zijn geroepen om als raadgevers in het ringpresidium te dienen.’

Wat is tot slot de belangrijkste herderlijke boodschap die u aan de leden van de ring wilt meegeven?

‘Recentelijk las ik in Ether 4:19 iets wat mij heel erg trof. Er staat: ‘En gezegend is hij die ten laatste dagen getrouw wordt bevonden, want hij zal verhoogd worden om te wonen in het koninkrijk dat vanaf de grondlegging van de wereld voor hem is bereid. En zie, Ik ben het die het heeft gezegd.’ Ieder van ons kan bij getrouwheid en volharding tot het einde hiermee gezegend worden. Dat is mijn grootste oproep aan alle leden van onze ring en ook aan degenen die geen lid zijn van de kerk. En wij zullen als ringpresidium er alles aan doen om de broeders en zusters hierbij te helpen.’