Jongvolwassenen uit Finland en Italië komen aan het woord in uitzending voor duizenden in Europa

uitzending

Het volgende ‘Rise and reach’-evenement van Europa wordt op 28 augustus om 19.00 uur uitgezonden. De uitzending wordt gepresenteerd door jongvolwassenen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en legt de nadruk op jonge Europeanen die in hun gemeenschap een verschil maken. De uitzending bevat plaatselijke rapportage, vraag en antwoord, muziek en meer.

De tweede zomeruitzending voor de opkomende generatie van Europa – jongeren, gehuwde en alleenstaande jongvolwassenen – wordt in 22 talen op de Facebookpagina van de kerk in elk land, op Instagram en op YouTube getoond. Het thema van de uitzending is: ‘Go and do good’.

Het evenement bevat profielvideo’s van jonge echtparen uit Finland en Italië. Er is een bijzonder muzikaal intermezzo door zendelingzusters van de kerk in Parijs. Jonge mensen die in andere delen van Europa op zending zijn, zullen ook aan de uitzending deelnemen. 

sprekers

De presentatoren van het programma zijn Irène Kabongo uit België (die in Parijs woont) en Ben Warner uit Kent (Verenigd Koninkrijk).

Irène zegt dat ze ernaar uitkijkt om met iedereen aan het online evenement deel te nemen. ‘Wij willen jullie met elkaar verbinden, jullie inspireren en door jullie geïnspireerd worden.’

‘We kijken ernaar uit om te ontdekken hoe de zendelingen en jonge mensen in Europa deze zomer creatief samen zijn bezig geweest’, vervolgt ze.

‘Als je met vrienden of familieleden kijkt, zou het geweldig zijn om een korte bespreking te houden over enkele dingen die je wilt uitproberen of anders wilt doen. Hoe gaan mensen zich op hun eigen unieke wijze voor “Go and do good” inzetten?’

dienstbetoon

Ben merkt op dat hij het geweldig vindt om van deze grote groep jongvolwassenen deel uit te maken: ‘We zijn zo onder de indruk van het goede dat je doet, ondanks de moeilijkheden die we in Europa doormaken. We zien je goedheid en je verlangen om het evangelie na te leven en uit te dragen. Weet dat er altijd een plek in onze kerkgemeenschap is waar je welkom bent, kunt groeien en waartoe je kunt bijdragen.’

Ouderling Helmut Wondra, een gebiedszeventiger uit Wenen, en Julia Wondra zullen de bijzondere gasten van Irène en Ben zijn. De presentatoren van de show willen de familie Wondra over gevoel van eigenwaarde, dienstbaarheid en geluk in het evangelie vragen. Specifiek: hoe kunnen we in moeilijke tijden gelukkig zijn?

stel

Alle jongeren, voltijdzendelingen van de kerk en jongvolwassenen worden aangemoedigd om op 28 augustus deel te nemen aan het evenement op sociale media, en activiteiten en dienstbetoon te verrichten die geestelijke, sociale, lichamelijke en verstandelijke groei kunnen bieden.

Het ‘Rise and reach’-evenement biedt de deelnemers de kans om hun vrienden uit te nodigen, welk geloof ze ook aanhangen, om naar de uitzending te kijken en anderen te dienen.