Hoofdnavigatie overslaan

Kan ik een bijdrage leveren aan mijn landelijke Kerk Website?

Kan ik een bijdrage leveren aan mijn landelijke Kerk Website?

Boodschap van de gebiedsleiding

BOOM-Hans_200x250.jpg

Ouderling Hans T. Boom, Nederland
Gebiedszeventiger


Wat een geweldige tijd waarin wij leven. We reizen steeds sneller naar verre oorden en zijn constant in contact met mensen over de hele wereld. Een wereld die eens heel groot leek maar in deze tijd slechts een muisklik van ons verwijderd is.

Toen ik in Engeland op zending was duurde het minstens een week voordat mijn brief thuis arriveerde. Veel nieuws was al oud als het gelezen werd.

Uitzendingen van algemene conferenties konden we pas maanden later op een aantal tv schermen in de kerk bekijken met gebruik van een videoband met ondertiteling.

Op Moederdag en met kerst naar huis bellen als zendeling was een kostbare aangelegenheid en soms zelfs niet mogelijk.  Wat is er veel veranderd in slechts een korte tijd!

Het is moeilijk om ons te verplaatsen in het leven van hen die ons zijn voorgegaan.

Wat zou er door de gedachten van Christus’ discipelen zijn gegaan toen Hij na Zijn opstanding hen op een berg in Galilea de volgende instructie gaf: “Ga dan heen, onderwijs al de volken” (Matt 28:19)  Deze Goddelijke opdracht werd wederom gegeven in deze dispensatie in L&V 84:62 en in algemene zin heeft het betrekking op alle leden van de Kerk vandaag de dag “Zie, Ik heb u uitgezonden om te getuigen en de mensen te waarschuwen, het betaamt eenieder die gewaarschuwd is zijn naaste te waarschuwen” (L&V 88:81)

Die opdracht zal zeker overweldigend zijn geweest en dat is hij nog steeds. Maar er staan ons vandaag meer gereedschappen ter beschikking dan ooit te voren.

De elektronische snelweg van het internet is een enorme hulp bij het uitvoeren van deze opdracht.

Ik weet dat wij als leden van de kerk allemaal een verlangen hebben om het evangelie met anderen te delen. Voor sommigen van ons is het gemakkelijk om onze gedachten met vrienden te delen en anderen zijn gezegend met weer andere gaven.

We zoeken allemaal naar mogelijkheden om de boodschap te delen. De meest natuurlijke manier om dit te doen is om mensen deelgenoot te maken van ons leven en wat er in ons leven gebeurt.

Het geweldige bezoek wat we als jonge man of -vrouw mochten brengen aan een FSY of andere opbouwende activiteit. Het vieren van het zoveel jarig bestaan van onze wijk of ons kerkgebouw. De inzegening van een pasgeboren baby of de doop van een nieuwe broeder of zuster. Het op zending gaan of terugkeren van het vervullen van een zending. Maar ook de andere opbouwende dingen die in ons leven gebeuren zijn de moeite waard om gedeeld te worden. Zoals het behalen van een titel of graad op een bepaald gebied, of een andere uitzonderlijke prestatie, zijn geweldige dingen die wij zouden kunnen delen.

De plaats waar we al deze, en nog meer dingen, kunnen delen heet 'Country pages', onze landelijke Kerk website. Dit is de plaats waar iedereen wordt geïnspireerd door het lezen van onze ervaringen. Als ik hieraan denk dan denk ik aan L&V 65:4 waar staat: “Bid tot de Heer, roept zijn heilige naam aan, maak zijn wonderbare werken bekend onder de mensen.”

Zijn wonderbare werken worden onder andere geopenbaard in ons leven.

U kunt uw bijdrage leveren door iets te schrijven en dit in te dienen bij het team dat verantwoordelijk is voor de Landelijke Website. Op die manier kunnen wij allen een bijdrage leveren en kunnen we genieten van elkaars opbouwende ervaringen en getuigenissen.

Stuur uw artikelen en berichten naar: rainier.gfeller@gmail.com

Stuur uw artikelen en berichten naar: rainier.gfeller@gmail.com