Kerk in Utrecht grondig gerenoveerd

    kerkgebouw utrecht

    Na een lange tijd  is de renovatie van het gebouw van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan de Prinses Irenelaan te Utrecht voltooid.

    Op zondag 28 oktober 2018 vond de eerste dienst in het vernieuwde kerkgebouw plaats. Bisschop Justin Bijkerk gaf bij aanvang van de eerste dienst uitgebreid uitleg over de renovatie. In eerste instantie lijkt er weinig veranderd. Het kerkgebouw staat op de monumentenlijst en de gemeente Utrecht wilde op grond daarvan geen toestemming geven voor een verbouwing die het aanzien van de binnen- en buitenkant van het gebouw zou veranderen. Wel is alles aangepakt, ook al is dat niet direct zichtbaar: alle elektriciteitsleidingen, houtwerk, vloeren, en de recreatiezaal. In een later stadium wordt er nog een nieuwe keuken geplaatst en worden de toiletruimtes vernieuwd. Voor alle bezoekers is het prettig dat de banken in de kapel zijn bekleed en er een goed klimaatbeheersingssysteem is aangelegd.

    De leden van de wijk Utrecht zijn blij dat ze weer in hun eigen gebouw kunnen vergaderen en deel kunnen nemen aan de verschillende kerkactiviteiten.