Kerk introduceert zelfbeschermingstraining voor leiders van kinderen en jongeren

  1

  De Schriften bevatten vele voorbeelden van de liefde van de Heiland voor zijn kinderen. Zijn kerk tolereert geen enkele vorm van misbruik. Als onderdeel van een voortdurende inspanning om kinderen en jongeren te beschermen, heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een online trainingscursus gelanceerd voor alle volwassenen die in hun kerkelijke taken met kinderen en jongeren omgaan.

  De training die in eerste instantie in Noord-Amerika van start gaat (met andere gebieden die nog moeten volgen), zal worden gegeven aan leiders die kinderen en jongeren begeleiden en instrueren. Elke leider zal inloggen met zijn of haar kerkelijke account, zodat de voltooiing van de training kan worden geregistreerd. Lokale unitleiders worden op de hoogte gesteld als de training niet is voltooid. De training is toegankelijk op de site Protectingchildren@ChurchofJesusChrist.org

  22

  'Wij nemen de leer van Jezus Christus over kinderen en jongeren zeer serieus', zegt Joy D. Jones, algemeen jeugdwerk presidente. 'Hij liet ze bij zich komen en waarschuwde streng tegen misbruik, pesten of pijn op welke manier dan ook. Jezus zei over kinderen: 'Want voor zodanigen is het Koninkrijk van God' (Marcus 10:14). Zijn grote zorg voor kinderen en jongeren moet onze grote zorg blijven.

  In een bericht aan de kerkleiding in de Verenigde Staten en Canada vraagt de kerk dat allen, die in de volgende kerkelijke functies dienen, de training voltooien:

  • Ring- en districtspresidiums, bisschappen en gemeentepresidiums
  • Hogeraadsleden
  • Jeugdwerk, jonge vrouwen, jonge mannen, zondagsschool, zusterhulpverenigings en  ouderlingquorumpresidiums
  • Leraren, adviseurs, kampleiders, leiders van de activiteitendag, muziekleiders en pianisten die in posities in het jeugdwerk, jongevrouwen en jongemannenorganisaties dienen.
  • Leraren van de jeugd zondagsschool en seminarie lessen
  33

  Naast degenen die met kinderen en jongeren werken, worden ouders en anderen aangemoedigd om de training te voltooien. Deze is bedoeld om het bewustzijn te vergroten en de beste praktijken voor het toezicht op en de interactie met kinderen en jongeren te identificeren. Het helpt leiders ook om te weten hoe ze misbruik kunnen voorkomen en erop kunnen reageren. Leiders en specialisten van kinderbeschermingsorganisaties, gezinstherapeuten en andere professionals namen deel aan de creatie en evaluatie van de nieuwe training.

  'Jezus zegende en bad één voor één voor kinderen', zei Stephen W. Owen, algemeen jongemannen president, waarbij hij uit het Boek van Mormon citeerde. 'Ook wij moeten alles doen wat in onze macht ligt om elk kind dat aan onze zorg is toevertrouwd te helpen en te beschermen. Deze online training is een belangrijke manier om ervoor te zorgen dat onze kinderen de liefdevolle en toegewijde leiders hebben die ze verdienen en nodig hebben.

  55